01.01.2016. Stupanje na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini EU-Ukrajina

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 21. ožujka 2014. i 27. lipnja 2014. primjenjivat će se privremeno  od 1. siječnja 2016., u mjeri u kojoj obuhvaća pitanja koja su u nadležnosti Unije, a radi se o Glavi IV i Glavi VII Sporazuma (uz iznimke nekih članaka) što uključuje i Protokol I (o podrijetlu). U privitku je obavijest iz Službenog lista EU – L 321 iz 2015. Isto znači da će se primjenjivati carinske stope na uvoz robe iz Ukrajine koja se pušta u slobodan prometu u EU od dana 1.1.2016. (kao i pri izvozu iz EU u Ukrajinu) kako su definirane Sporazumom, te će se radi primjene preferencijalne carinske stope utvrđene Sporazumom trebati podnijeti dokaz o podrijetlu EUR.1, izdan isključivo od strane carinskih tijela, izjava na računu tvrtke , ili izjava ovlaštenog izvoznika kojima se dokazuje da roba zadovoljava pravila za EU ili ukrajinsko podrijetlo. EUR.1 potvrde izdane od strane ne-carinskih vlasti Ukrajine će se odbijati iz tehničkih razloga, sukladno čl. 18. Pojašnjenja PEM protokola (SL EU C/83 iz 2007.)  te će biti moguće podnijeti naknadno izdan dokaz EUR.1. Posljedično, s 31. 12. 2015. prestaje važiti autonomni povlašteni režim i preferencijalni tretman koji je EU davala Ukrajini kroz jednostrane povlastice temeljem Uredbe  Vijeća 374/2014. 

Obavijest iz SL EU o početku primjene Sporazuma EU-Ukrajina