Tečaj za određene valute koje ne kotiraju na deviznom tržištu ESB-a i HNB-a

Tečaj za potrebe utvrđivanja carinske vrijednosti utvrđen je sukladno čl. 53. stavku 1. točka (a) Carinskog zakonika Unije te članku 146. stavku 1. točki (a) Provedbene uredbe (EU) 2447/2015, odnosno za države članice čija je valuta EURO, to je tečaj koji objavljuje Europska središnja banka – TEČAJ KOTIRAJUĆIH VALUTA ESB-a.
Tečaj koji se primjenjuje, jest tečaj objavljen predzadnje srijede u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se tečaj primjenjuje. Tečaj vrijedi mjesec dana računajući od prvog dana sljedećeg mjeseca.
 
Ukoliko je u pitanju tečaj koji ne objavljuje Europska središnja banka, tečaj za primjenu članka 53. stavka 1. točke (a) Zakonika utvrđuje predmetna država članica.
U Republici Hrvatskoj to je tečaj koji objavljuje HNB – TEČAJ KOTIRAJUĆIH VALUTA HNB-a.
 
Ukoliko je u pitanju tečaj koji ne objavljuje ESB ni HNB, isti se nalazi na tečajnoj listi valuta koje ne kotiraju ne deviznom tržištu RH – TEČAJ ZA ODREĐENE VALUTE KOJE NE KOTIRAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU RH.