16.04.2014. Uredba Parlamenta i Vijeća EU o smanjenju ili ukidanju carinskih davanja na robu podrijetlom iz Ukrajine

Vijeće EU i Europski parlament donijeli su 16. travnja 2014. Uredbu kojom se jednostrano ukidaju ili smanjuju carinska davanja na robu podrijetlom iz Ukrajine (Uredba 374/2014, SL EU L 118 od 22. travnja). Link