14.9.2018. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije

Objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone, dana 14. rujna 20118. godine, u SL EU, serija C-325/6 iz 2018. Novost u ovoj zadnjoj matrici je dopuna Tablice 1 i 2 odnosno dodane su Gruzija i Ukrajina. Napominjemo kako je novom Matricom, od 01. lipnja 2018. godine, moguća kumulacija između EU, Gruzije  i EFTA zemalja (Švicarska (uključujući Lihtenštajn), Norveška i Island. Vezano za Ukrajinu napominjemo da su pravila o podrijetlu definirana Protokolom I uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane.