13.12.2022. Obavijest uvoznicima – uvoz proizvoda u EU iz oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja

Roba podrijetlom iz područja oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja koja nisu pod državnom kontrolom obuhvaćena je zabranom iz članka 2. stavka 1. Uredbe u trenutku uvoza. Nadalje, kada je riječ o primjeni povlastica iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, iznimka utvrđena u članku 2. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2022/263 u praksi se ne primjenjuje jer Ukrajina ne izdaje potvrde o prometu robe EUR.1 za tu robu s obzirom da je Ukrajina zatvorila urede u područjima koja nisu pod državnom kontrolom te se ne nalaze na popisu ovlaštenih ureda za izdavanje potvrda o prometu robe. Europska komisija je 1. prosinca 2022. objavila ažuriranu obavijest uvoznicima kojom je obavijestila da roba proizvedena u područjima koja nisu pod državnom kontrolom i izvezena iz istih ne ispunjava kriterije utvrđene u Protokolu 1. uz Sporazum o pridruživanju (o pravilima o podrijetlu) te je stoga gospodarskim subjektima savjetovano da ne traže povlastice.  
Roba proizvedena u ili izvezena iz područja Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja pod državnom kontrolom može se uvoziti pod istim uvjetima kao i bilo koji drugi proizvod s ostatka državnog područja Ukrajine.
Da bi predmetna roba mogla steći povlastice na temelju Sporazuma o pridruživanju, istu mora pratiti potvrda o prometu robe koju su izdali nadležni carinski uredi u Ukrajini ili izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici. Napominjemo kako je izjava o podrijetlu jednako valjan dokaz o povlaštenom podrijetlu robe kao i potvrda o prometu robe.
Roba izvezena iz područja pod državnom kontrolom, iz oblasti Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja, koja ne ispunjava uvjete za stjecanje podrijetla iz Ukrajine na temelju Sporazuma o pridruživanju, može se uvoziti u EU podložno odgovarajućim carinama pod istim uvjetima kao i svaki drugi proizvod proizveden na državnom području Ukrajine ili izvezen iz njega. Uvoz te robe, koja ne ispunjava zahtjeve u pogledu pravila o podrijetlu iz Sporazuma o pridruživanju, ne može podlijegati zahtjevu da joj se priloži potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu jer se takve isprave mogu izdati samo za proizvode koji ispunjavaju uvjete u pogledu povlaštenog podrijetla.