Uvozne dozvole za poljoprivredne proizvode

Pri trgovini određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s trećim zemljama propisano je podnošenje uvozne dozvole (AGRIM).

U skladu s Uredbama Komisije (EZ) 376/2008 i 1301/2006, AGRIM dozvola može biti propisana kao uvjet uvoza ili kao uvjet primjene određenih nepreferencijalnih carinskih kvota ili preferencijalnih mjera.

Informacije o obveznosti podnošenja uvozne dozvole i drugim uvjetima vezanim uz istu, sadržani su u TARIC-u, gdje je predmetna isprava prikazana šifrom L001.

Detaljne informacije vezane uz carinsko postupanje u sustavu uvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode mogu se naći u priloženom Pojašnjenju o primjeni propisa Carinske uprave Središnjeg Ureda, Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo br. 1 CTVP od 12.5.2016.