AUTONOMNE TRGOVINSKE MJERE ZA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA

Iako su sve zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija) ušle u postupak stabilizacije i pridruživanja s Europskom unijom i za sve od njih su u primjeni preferencijalne tarifne mjere utvrđene odgovarajućim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), i dalje je za ove zemlje na snazi određeni broj autonomnih trgovinskih mjera (ATM).

Zakonska osnova za primjenu ATM-a sadržana je u Uredbi 1215/09, a prema članku 1. za uvoz proizvoda podrijetlom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije u Uniju primjenjuju se autonomne trgovinske mjere (izuzeće od carine) tamo gdje je to povoljnije od preferencijala predviđenih bilateralnim sporazumima.

Slijedom toga, ATM uključuje dvije carinske kvote za vino (jedna za sve zemlje regije, a druga za Kosovo), četiri carinske kvote za ribu (Kosovo), te preferencijal za određeno voće i povrće iz poglavlja 7 i 8 za koje se u okviru odgovarajućeg SSP primjenjuje izuzeće samo za ad valom dio carine (količinska carina se naplaćuje), dok je temeljem ATM-a primjenjivo potpuno izuzeće.

Međutim, primjena ATM-a uvjetovana je napomenom „Autonomous trade measures” ili „Mesures commerciales autonomes” u polju 7 potvrda o prometu robe EUR.1 ili u izjavi na računu, o čemu treba voditi računa kod zahtijevanja ovog preferencijala.

Detalje vezane uz primjenu ATM-a koji uključuju popis roba, uvjete primjene i način postupanja mogu se naći u Pojašnjenju br. 18 CTVP – Autonomne trgovinske mjere za zemlje Zapadnog Balkana.