Ovlašteni gospodarski subjekti


Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (CZU),  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446, Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447, Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 te Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16) čine pravnu podlogu za primjenu statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta.

Status ovlaštenog gospodarskog subjekta podrazumijeva gospodarskog subjekta koji je diljem EU pouzdan u kontekstu svojih postupaka vezanih uz carinu te stoga ima pravo na određene olakšice u carinskom postupanju. Status AEO-a dodijeljen u jednoj državi članici priznaju sve države članice. 

Dva su različita odobrenja za status AEO-a: 
 
  • AEOC za ovlaštenoga gospodarskog subjekta za carinsko pojednostavljenje koje omogućuje korisniku odobrenja korištenje određenih pojednostavljenja u skladu s carinskim zakonodavstvom; ili 
 
  • AEOS za ovlaštenoga gospodarskog subjekta za sigurnost i zaštitu koje omogućuje korisniku odobrenja pojednostavljenja koja se odnose na sigurnost i zaštitu.


Statusi se razlikuju prema mjerilima koje je potrebno ispuniti da bi se dodijelio status, kao i po koristima koje proizlaze iz određenog statusa:
 
Uvjeti i kriteriji AEOC AEOS Koristi od statusa AEO-a
gospodarski subjekt X X manje fizičkih i dokumentarnih kontrola
poslovni nastan u HR X X mogućnost prethodne obavijesti o kontroli
sukladnost s propisima X X prioritetna obrada ako je AEO odabran za kontrolu
zadovoljavajući sustav upravljanja evidencijama X X mogućnost zahtijevanja određenog mjesta za kontrolu
financijska solventnost X X neizravne prednosti
praktično znanje & stručne kvalifikacije  X   jednostavnije odobravanje carinskih pojednostavljenja
standardi sigurnost i zaštite   X MRA


Obje vrste odobrenja mogu se koristiti istovremeno kao jedno kombinirano odobrenje AEOC/AEOS.

Zahtjev za odobrenje statusa AEO-a, zajedno s propisanim prilozima, podnosi se putem eAEO portala za gospodarstvenike: https://customs.ec.europa.eu/gtp/ . Da bi se moglo pristupiti eAEO portalu potrebno je da je tvrtka registrirana u G2B sustavu Carinske uprave, odnosno da ima korisnički račun, da joj je dodijeljen poslovni sustav eAEO na razini tvrtke, i da se kontakt osobi za AEO dodjeli pristup sustavu eAEO. 
Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje statusa AEO preporuča se kontaktirati AEO kontakt centar Središnjeg ureda Carinske uprave putem e-mail adrese:  aeo@carina.hr  u svrhu dogovaranja inicijalnog sastanka.

Na linku: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=232&section=11 možete pronaći online tečaj za korištenje eAEO portala.

Zakonodavstvo propisuje da se odluka o statusu AEO-a treba donijeti u roku od 120 kalendarskih dana. Ako Carinska uprava nije u mogućnosti odlučiti o zahtjevu u navedenom roku, on se može produljiti za maksimalno 60 kalendarskih dana.  

U slučaju da podnositelj zahtjeva provodi prilagodbe za ispunjavanje uvjeta, rok se može produljiti temeljem pisane obavijesti podnositelja zahtjeva i to do roka kojeg sâm podnositelj zahtjeva navede i koji mu je potreban za provedbu prilagodbi.

Europska komisija razvila je online tečaj u vezi sa statusom ovlaštenog gospodarskog subjekta. Tečaj je namijenjen jednako carinskim službenicima i gospodarskim subjektima koje zanima zakonodavna podloga i postupak ostvarivanja statusa AEO-a. Tečaj se može preuzeti sa sljedećeg linka: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=196 .

Isto tako, dostupna je i e-knjiga na hrvatskom jeziku koja se može preuzeti s linka: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=173&section=11 .

Svi upiti vezani za status AEO-a mogu se uputiti na e-mail adresu: aeo@carina.hr