Registracija subjekata - EORI

EORI broj je jedinstveni identifikacijski broj koji se koristi za identifikaciju gospodarskih subjekata i drugih osoba u aktivnostima na koje se primjenjuju carinski propisi. Dodjeljuju ga nadležna carinska tijela i on je jedinstven u Europskoj uniji. 

Sve osobe (pravne osobe, fizičke osobe, obrtnici, udruženja) koje imaju namjeru obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije (uvoz, izvoz, provoz itd.) moraju imati prethodno dodijeljen EORI broj. 

Gospodarski subjekti iz trećih država (tj. koje nisu članice EU) mogu se registrirati i dobiti EORI broj kod nadležnog ureda u bilo kojoj državi članici EU.
 
EORI broj se dodjeljuje temeljem podnesenog Zahtjeva za dodjelu EORI broja.

Uz zahtjev nije potrebno priložiti identifikacijske isprave kad ga podnose osobe koje su evidentirane u OIB registru, osim u slučaju kad zahtjev podnose fizičke osobe putem
e-pošte kad je zahtjevu potrebno priložiti preslike  obje strane osobne iskaznice potpisnika zahtjeva.
 
Podnositelj zahtjeva koji nije evidentiran u OIB registru uz zahtjev je dužan priložiti identifikacijsku ispravu.
 
Zahtjev se podnosi carinskom uredu mjesno nadležnom prema mjestu poslovnog nastana podnositelja prije započinjanja carinske aktivnosti u kojoj se zahtjeva EORI broj (vidjeti: Gdje podnositi Zahtjev za dodjelu EORI broja), osobno, poštom ili e-poštom.

Ako se podnosi e-poštom, zahtjev se nadležnom carinskom uredu dostavlja koristeći  jednu od sljedećih adresa e-pošte:

 Carinski ured     e-mail adresa:  Carinski ured  e-mail adresa:
 Dubrovnik  eori.du@carina.hr  Ploče  eori.pl@carina.hr
 Split  eori.st@carina.hr  Šibenik  eori.si@carina.hr
 Zadar  eori.zd@carina.hr  Gospić  eori.go@carina.hr
 Pula  eori.pu@carina.hr  Rijeka  eori.ri@carina.hr
 Zagreb I  eori.zg1@carina.hr  Zagreb II  eori.zg2@carina.hr
 Sisak  eori.sk@carina.hr  Karlovac  eori.ka@carina.hr
 Krapina  eori.kr@carina.hr  Varaždin  eori.vz@carina.hr
 Koprivnica  eori.kc@carina.hr  Osijek  eori.os@carina.hr
 Vukovar  eori.vu@carina.hr  Slavonski Brod  eori.sb@carina.hr
 Virovitica  eori.vt@carina.hr  GCU Zr. luka i Pošta Zagreb            eori.zl.posta@carina.hr         


Valjanost EORI broja može se provjeriti na web stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=hr (HR+OIB)