Registracija subjekata - EORI

EORI broj jedinstveni je broj koji se koristi za identifikaciju gospodarskih subjekata i drugih osoba u aktivnostima na koje se primjenjuju carinski propisi. Dodjeljuju ga nadležna carinska tijela i on je jedinstven u Europskoj uniji. 

Sve osobe (pravne osobe,  obrtnici, udruženja) koje imaju namjeru obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije (uvoz, izvoz, provoz itd.) moraju imati prethodno dodijeljen EORI broj. 

Gospodarski subjekti iz trećih država (tj. koje nisu članice EU) mogu se registrirati i dobiti EORI broj kod nadležnog ureda u bilo kojoj državi članici EU.

Fizičke osobe s nastanom u Republici Hrvatskoj oslobođene su obveze posjedovanja EORI broja kada uvoze ili izvoze robu za svoje osobne potrebe.

EORI broj dodjeljuje se temeljem podnesenog Zahtjeva za dodjeljivanje EORI broja.
 
Podnositelj zahtjeva-obrtnik dužan je uz zahtjev priložiti presliku obje strane osobne iskaznice.

Podnositelj zahtjeva koji nije evidentiran u OIB registru dužan je uz zahtjev priložiti kopiju izvatka iz odgovarajućeg registra, odnosno identifikacijsku ispravu.
 
Zahtjev se podnosi carinskom uredu mjesno nadležnom prema mjestu poslovnog nastana podnositelja prije započinjanja carinske aktivnosti u kojoj se zahtjeva EORI broj (vidjeti: Gdje podnositi Zahtjev za dodjelu EORI broja), osobno, poštom ili e-poštom.

Ako se podnosi e-poštom, zahtjev se nadležnom carinskom uredu dostavlja na jednu od sljedećih adresa e-pošte:

 Carinski ured     e-mail adresa:  Carinski ured  e-mail adresa:
 Dubrovnik  eori.du@carina.hr  Sisak  eori.sk@carina.hr
 Gospić  eori.go@carina.hr  Slavonski Brod  eori.sb@carina.hr
 Karlovac  eori.ka@carina.hr  Split  eori.st@carina.hr
 Koprivnica  eori.kc@carina.hr  Šibenik  eori.si@carina.hr
 Krapina  eori.kr@carina.hr  Varaždin  eori.vz@carina.hr
 Osijek  eori.os@carina.hr  Virovitica  eori.vt@carina.hr
 Ploče  eori.pl@carina.hr  Vukovar  eori.vu@carina.hr
 Pula  eori.pu@carina.hr  Zadar  eori.zd@carina.hr
 Rijeka  eori.ri@carina.hr  Zagreb  eori.zg1@carina.hr

Valjanost EORI broja može se provjeriti na web stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=hr (HR+OIB)