Stopa zatezne kamate

Sukladno čl. 114. Carinskog zakonika Unije u određenim je slučajevima propisano naplaćivanje zatezne kamate na iznose uvozne ili izvozne carine. Stopa koja se primjenjuje u određenom razdoblju (na godišnjem nivou), prikazuje se u nastavku.
srpanj 2019 - prosinac 2019

Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.07. - 31.12.2019. godine iznosi 6,30%.
siječanj 2019 - lipanj 2019
Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.01. - 30.06.2019. godine iznosi 6,54%.
srpanj 2018 - prosinac 2018
Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.07. - 31.12.2018. godine iznosi 6,82%.
siječanj 2018 - lipanj 2018
Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.01. - 30.06.2018. godine iznosi 7,09%.
srpanj 2017 - prosinac 2017
Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.07. - 31.12.2017. godine iznosi 7,41%.
siječanj 2017 - lipanj 2017

 Stopa zatezne kamate za razdoblje od 01.01. - 30.06.2017. godine iznosi 7,68%.