Česta pitanja u putničkom prometu

Postoje li ograničenja kod uvoza živežnih namirnica u Republiku Hrvatsku?
 
Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (dalje u tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU)  br. 2019/2122) utvrđuje pravila o uvozu u Uniju osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla nekomercijalnog karaktera koji su dio putničke prtljage. Uredba propisuje:
 • postupke i uvjete pri unošenju gore navedenih roba iz trećih zemalja,
 • određene najveće dopuštene količine (količinska ograničenja) određenih vrsta proizvoda životinjskog podrijetla koje se smije unositi u Uniju,
 • navedene treće zemlje iz kojih je takav uvoz dopušten odnosno zabranjen.
   U skladu s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU)  br. 2019/2122, u carinsko područje Unije u osobnoj prtljazi putnika:

A) nije dopušteno unijeti: meso, mlijeko i njihove proizvode, ribu i proizvode ribarstva, druge proizvode životinjskog podrijetla, uključujući mlijeko u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskog razloga te hranu za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, ako   dolaze iz trećih zemalja, izuzev u slučajevima i u količinama kako je navedeno u točkama B) do E).
 
B) dopušteno je bez ograničenja unijeti:
a) meso, mlijeko i njihove proizvode, ribu i proizvode ribarstva drugih proizvoda životinjskog podrijetla, uključujući mlijeko u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskog razloga te hranu za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, ako dolaze iz Andore, Islanada, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švicarske,
b) proizvode ribarstva s Farskih otoka i Grenlanda.

C) ako dolaze iz Farskih otoka ili Grenlanda i njihova količina ne prelazi ograničenje mase do 10 kilograma po jednoj osobi/putniku, dopušteno je unijeti:
a) meso, mlijeko i njihove proizvode,
b) proizvode životinjskog podrijetla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, živi školjkaši (dagnje i kamenice), meso puževa, žablji kraci,
c) mlijeko u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskih razloga te hranu za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, pod uvjetom da:
- ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja,
- je riječ o komercijalno upakiranom proizvodu s jasnom oznakom proizvođača (proizvod ne smije biti pripremljen kod kuće) te
- pakiranje nije otvarano, osim ako se proizvod trenutačno koristi.
 
D) Dopušteno je unijeti; 
a) ako njihova ukupna količina ne prelazi ograničenje mase od 2 kilograma po jednoj osobi/putniku:
- mlijeko u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskih razloga, te
- hranu za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, uz uvjete (odnosi se na obje podtočke) da:
 • ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja,
 • je riječ o komercijalno upakiranom proizvodu s jasnom oznakom proizvođača (proizvod ne smije biti pripremljen kod kuće) te
 • pakiranje nije otvarano, osim ako se proizvod trenutačno koristi,
 • proizvode životinjskog podrijetla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci,
 
b) ako njihova ukupna količina ne prelazi ograničenje mase od 20 kilograma po jednoj osobi/putniku:
- proizvode ribarstva (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica) pod uvjetom da:
 • je svježa riba eviscerirana (izvađena joj je utroba),
 • da ukupna masa proizvoda ribarstva ili masa jedne ribe po osobi ne prelazi 20 kilograma, ovisno koja je masa veća.

E) Dopušteno je bez ograničenja unijeti sljedeće vrste proizvoda:
a) kruh, kolači, keksi, vafli i oblate, dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran ,
 
b) čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran,
 
c) dodaci hrani pakirani za krajnjeg potrošača koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući glukozamin, kondroitin ili kitosan ili kondroitin i kitosan zajedno) osim mesnih proizvoda,
 
d) masline punjene ribom, tjestenina i rezanci koji nisu miješani niti punjeni mesnim proizvodima s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran
 
e) koncentrati juhe i poboljšivači okusa pakirani za krajnjeg potrošača s manje od 50 % ribljih ulja, praha ili ekstrakata koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran (npr. temeljci i začini pakirani za krajnjeg korisnika koji sadrže manje od 50% posto ribljih ulja, praha ili ekstrakata).
 
Ako putnici žele uvoziti veće količine proizvoda životinjskog podrijetla od naprijed navedenih ograničenja potrebno ih je uputiti na provedbu obveznog veterinarskog pregleda navedenih proizvoda graničnom veterinarskom inspektoru na najbližoj graničnoj postaji (GKP). Takve pošiljke moraju ispuniti uvjete za komercijalne pošiljke, što znači da takve pošiljke mora pratiti propisani veterinarski certifikat, a pri čemu je putnik kao uvoznik dužan prijaviti prispijeće pošiljke nadležnoj GKP radi obavljanja veterinarskog pregleda.

Granične kontrolne postaje u Republici Hrvatskoj nalaze se na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče i Zračna luka Zagreb.
 
 
                                                             
Smijem li unositi lijekove u Republiku Hrvatsku?

Unošenje gotovih lijekova i lijekova koji sadrže droge nadziru granični carinski uredi na temelju odredbi Zakona o lijekovima ('Narodne novine', br. 76/13, 90/14 i 100/18) i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ('Narodne novine', br. 107/01 – 80/13). 

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela države proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).


Unošenje lijekova koji sadrže drogu za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanje odnosnog lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde). Ako de radi o osobama koje su na suptstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti odnosno terapiji malignih bolesti ovisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe. Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama). 

Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu, u količini većoj od dopuštene, ili bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, te neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a odnosni lijek se privremeno zadržava pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka pri Prekršajnom sudu, zbog prekršaja iz članka 59. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Posebno napominjemo da je sukladno Zakonu o lijekovima i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13) uvoz lijekova i medicinskih proizvoda u poštanskom prometu izričito zabranjen. Takve pošiljke vraćaju se pošiljatelju. Sukladno navedenome, uvoz lijekova za osobne potrebe fizičkih osoba i uz propisani recept nadležnog liječnika mogu obavljati isključivo pravne osobe koje imaju dozvolu za promet lijekova uz suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Pritom je bitno da i sam lijek ima odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Zabrana se odnosi i na besplatno primanje lijekova od fizičkih ili pravnih osoba iz inozemstva.