Česta pitanja u putničkom prometu

Postoje li ograničenja kod uvoza živežnih namirnica u Republiku Hrvatsku?

Uredba Komisije (EZ) br. 203/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004 (SL L 77, od 24.3.2009., str. 1-19; dalje u tekstu Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009) utvrđuje pravila o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla nekomercijalnog karaktera koji su dio putničke prtljage. Istom su propisana količinska ograničenja na uvoz pošiljaka mesa, mlijeka te proizvoda od mesa i mlijeka iz trećih zemalja. 

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 206/2009:

Dopušteno  je bez  ograničenja u EU u osobnoj prtljazi unijeti:
a)    pošiljke mesa, mlijeka i njihovih proizvoda i drugih proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za dojenčad, hrane za kućne ljubimce, ribe i proizvoda ribarstva, ako dolaze iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švicarske
b)    pošiljke proizvoda ribarstva s Farskih otoka i Islanda

Ukoliko dolaze iz Farskih otoka, Grenlanda ili Islanda i njihova količina ne prelazi ograničenje mase od 10 kilograma po osobi, dopušteno je u EU unijeti:
a)    osobne pošiljke mesa, mlijeka i njihovih proizvoda
b)    osobne pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, živi školjkaši (dagnje i kamenice), meso puževa, žablji kraci
c)    osobne pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane ili posebne hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog medicinskih razloga
d)    hranu za kućne ljubimce koja se koristi isključivo u medicinske svrhe (ako su proizvodi pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača i namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču)

Nije dopušteno u EU unijeti:
a)    pošiljke mesa, mlijeka i njihovih proizvoda iz ostalih trećih zemalja
b)    pošiljke sirovih jaja namijenjenih prehrani ljudi iz Južne Koreje, Kine i Malezije
c)    pošiljke meda u saću

Ukoliko ukupna količina ne prelazi ograničenje mase od 2 kilograma po osobi, dopušteno je u EU iz trećih zemalja unijeti:
a)    osobne pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane ako se ti proizvodi koriste isključivo u medicinske svrhe
b)    pošiljke hrane za kućne ljubimce koja se koristi isključivo u medicinske svrhe, uz uvjete da: 
-    ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja
-    je riječ o komercijalno upakiranom proizvodu s jasnom oznakom proizvođača (proizvod ne smije  biti pripremljen kod kuće)
-    pakiranje nije otvarano (osim ako se proizvod trenutačno koristi)
c)    osobne pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, živi školjkaši (dagnje i kamenice), meso puževa, žablji kraci

Ukoliko ukupna količina ne prelazi ograničenje mase od 20 kilograma po osobi, dopušteno je u EU iz trećih zemalja unijeti:
a)    osobne pošiljke proizvoda ribarstva (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, mariniranu ili dimljenu ribu te određene školjkaše i rakove, kao što su škampi, jastozi, dagnje i kamenice), pod uvjetom da:
-    je svježa riba eviscerirana (izvađena joj je utroba)
-    ukupna masa proizvoda ribarstva ili masa jedne ribe po osobi ne prelazi 20 kilograma, ovisno koja je masa veća

Dopušteno je u bez ograničenja u EU iz trećih zemalja unijeti slijedeće vrste proizvoda kao osobne pošiljke:
a)    kruh, kolače (osim onih koji sadrže vidljive komadiće mesa ili kojima su sastojci poput mesa ili mlijeka dodani nakon kuhanja/termičke obrade), kekse, čokoladu i konditorske/slastičarske proizvode (osim nekih slatkih jela koja u sebi sadrže visok postotak neprerađenih mliječnih proizvoda i čija je priprema uobičajena u azijskim državama)
b)    dodatke hrani upakirane za krajnjeg korisnika i koji sadrže male količine proizvoda životinjskog podrijetla
c)    mesne ekstrakte i mesne koncentrate
d)    masline punjene ribom
e)    tjesteninu koja nije pomiješana ili punjena mesom ili proizvodima od mesa
f)    temeljce i začine pakirane za krajnjeg korisnika
g)    druge prehrambene proizvode koji ne sadrže meso ili proizvode od mesa ili neprerađene proizvode od mlijeka i sadrže manje od 50% prerađenih proizvoda od jaja ili ribe, uz uvjet da se mogu čuvati na sobnoj temperaturi, da su jasno deklarirani kao proizvodi za prehranu ljudi, te su sigurno upakirani u čistoj ambalaži

Dopušten je unos određenih proizvoda podrijetlom od zaštićenih vrsta uz posebna ograničenja (npr. dopušten je unos u osobnoj prtljazi do 15 grama kavijara podrijetlom od jesetre po osobi).

 

Postupanje prilikom unosa/iznosa gotovine nakon ulaska u EU?

Sukladno Uredbi Europske Komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja Zajednice, svaka fizička osoba prilikom ulaska i izlaska s područja Europske unije, a koja sa sobom nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 Eura ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja u obvezi je prijaviti taj iznos carinskoj službi zemlje ulaska u EU, odnosno izlaska iz nje. 
Pod fizičkom osobom podrazumijeva se svaka fizička osoba, putnik, uključujući i posadu, koja ulazi ili izlazi iz EU u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom prometu.

Na području Republike Hrvatske ne provodi se kontrola gotovine na granicama s ostalim zemljama članicama Europske Unije. 

Smijem li unositi lijekove u Republiku Hrvatsku?Unošenje gotovih lijekova i lijekova koji sadrže droge nadziru granični carinski uredi na temelju odredbi Zakona o lijekovima ('Narodne novine', br. 76/13) i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ('Narodne novine', br. 107/01 – 80/13). 

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela države proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Osobe koje prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu samo na temelju medicinske dokumentacije (preslika recepta za lijek, prijepis povijesti bolesti ili ovjerena liječnička potvrda) i u količini nužnoj za osobu uporabu u trajanju do najviše 5 dana. Ukoliko se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe.

Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama). 

Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu, u količini većoj od dopuštene, ili bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, te neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a odnosni lijek se privremeno zadržava pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka pri Prekršajnom sudu, zbog prekršaja iz članka 59. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Posebno napominjemo da je sukladno Zakonu o lijekovima i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13) uvoz lijekova i medicinskih proizvoda u poštanskom prometu izričito zabranjen. Takve pošiljke vraćaju se pošiljatelju. Sukladno navedenome, uvoz lijekova za osobne potrebe fizičkih osoba i uz propisani recept nadležnog liječnika mogu obavljati isključivo pravne osobe koje imaju dozvolu za promet lijekova uz suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Pritom je bitno da i sam lijek ima odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Zabrana se odnosi i na besplatno primanje lijekova od fizičkih ili pravnih osoba iz inozemstva.