CZU - Delegirana uredba

Sadržaj

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/877 оd 3. travnja 2020. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije
Objava

30.06.2020.

Ministarstvo financija, Carinska Uprava