Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura Europske unije bazirana je na Međunarodnoj konvenciji o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja (Harmoniziranom sustavu) te uključuje daljnje podjele zbog carinskih, trgovinskih i statističkih potreba EU. Naziv „Kombinirana nomenklatura“ potiče od toga što je nastala kombinacijom bivše carinske (Common customs tariff) i statističke trgovinske (Nimex) nomenklature EU. U Europskoj je uniji u primjeni od 1988. godine.