Korisni linkovi

Pristup zakonodavstvu Europske unije i svim dokumentima koji se smatraju javnima omogućeno je putem web-stranice.
EUR-lex
 
Pristup bazi europskih obvezujućih tarifnih informacija
EBTI
 
Popis carinskih tijela koja su odredile države članice za zaprimanje zahtjeva za obvezujuću tarifnu informaciju ili njezino izdavanje
Popis carinskih tijela
 
Pristup europskoj bazi kemikalija
ECICS