Zakonodavstvo - carinske kvote

U zakonodavstvu Europske unije postoje dvije osnovne metode za upravljanje carinskim kvotama i to:
 
  • prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija (tzv. “first come - first served“ kvote, FCFS); pravila za upravljanje ovim kvotama propisana su carinskim zakonodavstvom EU;
  • sustavom uvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode (tzv. licenčne kvote, a na njih se ove informacije ne odnose).
     
Većinom carinskih kvota Unije upravlja se po „first come-first served“ principu a zakonske odredbe kojima se propisuje upravljanje njima sadržano je u sljedećim dokumentima:
 
Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269/2013)
 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015)
 
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015)
 
Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN RH br. 40/16)
 
Važeći Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
 
Važeći Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije