Pojašnjenja Carinske uprave o primjeni kvota


Carinska kvota je svaka prethodno utvrđena vrijednost ili količina određene robe koja se može uvesti u zemlje članice Europske unije iz trećih zemalja tijekom određenog vremenskog razdoblja po smanjenoj ili nultoj stopi uobičajenih carinskih ili dodatnih davanja, a izvan koje svaka dodatna količine te robe može biti uvezena uz plaćanje uobičajenih carinskih ili dodatnih davanja. Izuzetak od navedenog odnosi se na kvote koje služe za ograničenje uvoza određene količine robe određenog podrijetla temeljem kojih je dozvoljen uvoz određene robe, određenog podrijetla samo u okviru kvota, a uvoz svake dodatne količine predmetne robe je zabranjen.

Sukladno zakonodavstvu Unije, carinske se kvote uvode za potrebe provođenja raznih tarifnih, ali i netarifnih mjera. Mogu se primijeniti na određenu robu za uvoz iz određene zemlje podrijetla, uz određene uvjete, ili bez obzira na podrijetlo. S obzirom na navedeno carinske kvote mogu biti:
 
  • ugovorne, kojima se uvodi nulta ili snižena stopa carine, a koje mogu biti:

             povlaštene, ako su proizišle iz sporazuma EU s određenom trećom zemljom ili grupom zemalja ili
             ako je EU jednostrano donijela odluku o tarifnim povlasticama za unaprijed određenu količinu robe ili

             WTO kvote, odnosno carinske kvote proizišle iz višestranih pregovora sa Svjetskom trgovinskom
             organizacijom,

  • autonomne, odnosno kvote koje su donesene jednostrano od strane EU - njima se također uvodi nulta ili snižena stopa carine za određene sektore (imaju ulogu izbjegavanja poremećaja na tržištu EU uslijed nedostatnih količina određene robe u određenim industrijama);
  • zaštitne, odnosno kvote temeljem kojih se roba izuzima od plaćanja zaštitne carine (ne utječe na visinu osnovne stope carine);
  • kvote koje služe za provođenje mjera ograničenja/zabrane, kojima se dozvoljava uvoz određene robe i određenog podrijetla samo u propisanim količinama.

Prema metodi upravljanja, carinske kvote mogu biti:
 
  • FCFS kvote kojima se upravlja prema kronološkom redu prihvaćanja carinskih deklaracija (nadležnost carinskih tijela) i
  • licenčne kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (nadležnost DG AGRI-a)

Pod upravljanjem carinskim kvotama podrazumijeva se niz mjera i procedura kojima se osigurava ispravna i jedinstvena primjena carinskih kvota. Ovaj se dio web stranice odnosi samo na FSFS kvote.
Iako je zakonodavstvom Unije i Pravilnikom o upravljanju carinskim kvotama definirano postupanje primjene sustava carinskih kvota i način upravljanja istima, a s obzirom da postoji potreba za detaljnim opisom postupanja i za carinske službenike i za gospodarstvenike, Carinska uprava RH donijela je Pojašnjenje o primjeni propisa - Carinske kvote“.

Predmetno Pojašnjenje donosi detaljnije tumačenje zakonskih odredbi vezanih uz primjenu samo FCFS kvota, dok se pojašnjenje o primjeni licenčnih kvota nalazi unutar dijela Uvozne dozvole, izvozne dozvole i licenčne kvote.
Sve kvote koje su trenutno u primjeni, kao i one koje su dosad bile u primjeni, prikazane su u TARIC aplikaciji i to: 
 
  • u dijelu TARIC uz odgovarajuću taric oznaku robe (i licenčnih i FCFS kvota) te
  • u dijelu ITMS svi detalji o svakoj pojedinoj FCFS kvoti (budući da Carinska uprava upravlja samo FCFS kvotama).