Informacije

27.2.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 20. do 26. veljače 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
20.2.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 13. do 19. veljače 2024. godine, ponovo otvorila carinsku kvotu za koju se može podnijeti naknadni zahtjev za primjenu kvote, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazan je redni broj ponovno otvorene kvote, razdoblje na koji se odnosi, datum njenog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedena kvota je trenutno blokirana i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedenu kvotu mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
14.2.2024. Nova mjera – 769 Uvozne kontrole nad postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POP)

Sukladno UREDBI (EU) 2019/1021 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2019/1021) Europska je komisija  u TARIC aplikaciji integrirala novu vrstu mjere 769 - Uvozne kontrole nad postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POP) s početkom važenja 15. veljače 2024. godine.

Navedena vrsta mjera integrirana je na uvoz robe, odnosno tvari navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) 2019/1021 slijedom čega će uvoz predmetne robe počevši od 15. veljače 2024. godine (od dana početka primjene mjere 769) biti moguć samo uz udovoljavanje uvjetima mjere, odnosno deklariranjem sljedećih certifikata:

Y111 - „Usklađenost s izuzećima od zabrane, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) 2019/1021“, odnosno
Y112 - „Izuzeće od ograničenja na temelju članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2019/1021“.

Primjena predmetne mjere, odnosno primjena izuzeća, pojašnjena je u pridruženoj fusnoti CD733 koja glasi: „Izuzeća od zabrana primjenjuju se na uvoz tvari koje se upotrebljavaju za laboratorijska istraživanja ili kao referentni standard i tvari koje su prisutne u tvarima, smjesama ili proizvodima kao nenamjerno prisutne onečišćujuće tvari u tragovima, kako je navedeno u relevantnim unosima iz Priloga I. (članak 4. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1021)“.

Cilj Uredbe (EU) 2019/1021 je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš od postojanih organskih onečišćujućih tvari, a za sve detalje predlaže se konzultirati Uredbu.

 

13.2.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 6. do 12. veljače 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
6.2.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 30. siječnja do 5. veljače 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
1.2.2024. Novi Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
Dana 31. siječnja 2024. godine u „Narodnim novinama“ broj 12/2024 objavljen je novi Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se uređuju posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet, a ne primjenjuje se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (na tzv. licenčne kvote), odnosno na kvote rednog broja od 09.4000 do 09.4999 kojima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.

Novi je Pravilnik donijet zbog obvezatne primjene novog elektroničkog sustava sukladno odredbi PROVEDBENE ODLUKE KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 325/168 od 16.12.2019.). Novim su sustavom  definirana nova pravila podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije usklađena s navedenim carinskim propisima, odnosno da se deklaracija popunjava i polja u deklaraciji označavaju u skladu s pravilima propisanim Prilozima B Delegirane i Provedbene uredbe (tako npr. polja deklaracije nisu označena numerički nego se koriste Podatkovni elementi (PE)). Budući na navedeno mijenjaju se i pravila popunjavanja uvozne carinske deklaracije u postupku podnošenja zahtjeva za kvotu te je novim Pravilnikom isto uređeno.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno 8. veljače 2024. godine, a tada prestaje važiti Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018.
30.1.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 23. do 29. siječnja 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
23.1.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 16. do 22. siječnja 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:
 

 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
16.1.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 9. do 15. siječnja 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
9.1.2024. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 2. do 8. siječnja 2024. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
4.1.2024. Informacija o neažurnoj TARIC bazi u 2024. godini
Zbog tehničkih problema u prijenosu TARIC podataka, obavještavamo gospodarstvenike da je nacionalna TARIC baza bila neažurna u periodu od 1. do 3. siječnja 2024. godine.  Ukoliko vam je zbog toga bilo uskraćeno pravo na povlašteno tarifno postupanje (kvota ili preferencijal) informacije su dostupne na mail adresama  taric@carina.hr ili  kvote@carina.hr.
27.12.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 19. do 26. prosinca 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
20.12.2023. Nove carinske kvote za uvoz određene robe iz Rusije

U skladu s člankom 3. i 4. Uredbe Vijeća (EU) 833/2014 koja je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2022/2474 (SL L 322I, 16. prosinca 2022.) i Uredbom Vijeća (EU) 2023/427 (SL L 059I, 25. veljače 2023.) nakon već otvorenih carinskih kvota za Rusiju 09.8250, 09.8251, 09.8258, 09.8259, 09.8253, 09.8255 i 09.8256, Uredbom vijeća (EU) 2023/2878 (SL L od 18.12.2023.) otvorene su nove carinske kvote i to rednog broja 09.8260 i 09.8261 za period važenja od 19. prosinca 2023. do 31. prosinca 2024. za 1 140 000 metričkih tona robe obuhvaćene KN oznakom 7201, odnosno za 1 140 836 metričkih tona obuhvaćene KN oznakom 7203.

Predmetne kvote otvorene su radi primjene izuzeća od zabrane uvoza, odnosno dozvoljen je uvoz samo određene količine navedene robe iz Rusije i to samo uz primjenu carinskih kvota, što znači da je, nakon iscrpljenja kvota, daljnji uvoz navedene robe zabranjen.

Zato se roba, nakon prihvaćanja carinske deklaracije, kao i za prije navedene kvote, ne smije pustiti u slobodni promet do pozitivnog odgovora Europske komisije o rezultatu raspodjele po zahtjevima za dodjelu kvote. Pod navedenim se podrazumijeva da se deklaracije koje sadrže zahtjeve za predmetne kvote moraju ostaviti u statusu „pod kontrolom“ do dostavljenog odgovora Europske komisije. Po zaprimljenom pozitivnom odgovoru slijedi redovno završavanje deklaracija i puštanje robe u slobodni promet, no ukoliko su zahtjevi za kvotu djelomično odobreni ili odbijeni, robu za koju nije odobrena kvota mora se vratiti, odnosno za istu uvoz nije dozvoljen.

Navedeno postupanje utemeljeno je u članku 173. CZU-a (Uredba 2013/952 SL L 269/1, 10. listopada 2013.).
19.12.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 12. do 18. prosinca 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
12.12.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 5. do 11. prosinca 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
5.12.2023. Informacija o integraciji carinskih kvota s retroaktivnim početkom važenja

Europska komisija je izvršila integraciju određenih nepreferencijalnih carinskih kvota s retroaktivnom primjenom za period od 1.7.2023. do 30.6.2024. Naime, radi se o kvotama rednog broja 09.0052 (čokolada i kakao), 09.0053 (šećerni proizvodi) i 09.0054 (pekarski proizvodi, kolači i keksi).

Kvote su integrirane za zemljopisno područje 1008 - Sve treće zemlje uz izuzetu zemlju GB - Ujedinjeno Kraljevstvo. Gospodarstvenici koji su  od 1.7.2023. izvršili uvoze iz tarifnih oznaka navedenih u tablici mogu putem naknadnog zahtjeva za primjenu kvota ostvariti svoje pravo na korištenje carinske kvote.  

U nastavku je prikazana tablica s tarifnim oznakama na koje se predmetne kvote odnose:

  
Za zaprimanje i obradu naknadnih zahtjeva za kvote u Republici Hrvatskoj, nadležan je Odjel za TARIC i kvote, kao organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na mail adresi kvote@carina.hr.

5.12.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 28. studenog do 4. prosinca 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
28.11.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 21. do 27. studenog 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
21.11.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 14. do 20. studenog 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
14.11.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 7. do 13. studenog 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
7.11.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 31. listopada do 6. studenog 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
31.10.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 24. do 30. listopada 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:
 

 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
24.10.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 17. do 23. listopada 2023. godine, ponovo otvorila carinsku kvotu za koju se može podnijeti naknadni zahtjev za primjenu kvote, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazan je redni broj ponovno otvorene kvote, razdoblje na koji se odnosi, datum njenog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:
 


Navedena kvota je trenutno blokirana i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedenu kvotu mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
17.10.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 10. do 16. listopada 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
12.10.2023. Raspored raspodjela po zahtjevima za kvotu za razdoblje od 1.11.2023. do 31.1.2024. godine - pojašnjenje

Odredbama članka 49. stavka 3. i 4. PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije definirane su specifičnosti upravljanja carinskim kvotama za deklaracije koje su prihvaćene 1., 2. ili 3. siječnja, te koji se dani smatraju radnim danima.

U „Pojašnjenju o primjeni propisa - Carinske kvote“, objavljenom na web stranici Carinske uprave pod točkom 5.9 „Raspodjela kvota“ dodatno su pojašnjene navedene odredbe koje se odnose na raspored raspodjela kvota.

Uzimajući u obzir da se radi o kvotama za koje Komisija obavlja raspodjelu prema kronološkom redoslijedu datuma prihvaćanja deklaracija, odnosno da se prvo izvršava raspodjela po deklaracijama s najstarijim datumom, zatim redom po svakom od slijedećih datuma i u konačnici po deklaracijama koje su prihvaćene dva radna dana prije dana raspodjele, a s obzirom na određene iznimke od istog u dane državnih praznika za institucije Unije u Bruxellesu i na početak nove godine, u nastavku se navodi raspored raspodjela po zahtjevima za kvotu za predstojeće razdoblje, odnosno za razdoblje od 1. studenog 2023. do 31. siječnja 2024. godine:
 
 • dana 1. studenog 2023. godine neće biti raspodjele;
 • dana 2. studenog 2023. godine neće biti raspodjele;
 • posljednje raspodjele u 2023. godini biti će 22., 27. i 29. prosinca 2023. godine, odnosno neće biti raspodjele u sljedećim danima: 26. i 28. prosinca 2023.godine;
 • prva raspodjela u 2024. godini biti će 4. siječnja 2024. godine kada će u raspodjeli sudjelovati deklaracije sa zahtjevima za kvotu prihvaćene do 31. prosinca 2023. godine;
 • dana 10. siječnja 2024. biti će prva raspodjela po deklaracijama sa zahtjevima za kvotu prihvaćenima u 2024. godini sa napomenom da će se svi zahtjevi za kvotu prihvaćeni dana 1., 2. i 3. siječnja 2024. godine smatrati prihvaćenima 3. siječnja 2024. godine (što konkretno znači da će isti prioritet imati zahtjev za kvotu podnesen 1. siječnja kao i zahtjev za kvotu podnesen 3. siječnja 2024. godine).
10.10.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 3. do 9. listopada 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
3.10.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota

Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 26. rujna do 2. listopada 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
29.9.2023. Nova EU mjera – Mehanizam za ugljičnu prilagodnu na granicama (775)
Europska komisija je, sukladno UREDBI (EU) 2023/956 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama, u TARIC aplikaciji integrirala novu vrstu mjere 775 – Mehanizam za ugljičnu prilagodnu na granicama.
 
Nova vrsta mjere 775 – Mehanizam za ugljičnu prilagodnu na granicama integrirana je za prijelazno razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2025. godine na tarifne oznake iz Priloga I. navedene Uredbe i na zemljopisno područje 1008-Sve treće zemlje (s izuzetim zemljama navedenim u Prilogu III.).  
 
Tijekom prijelaznog razdoblja propisana je obveza podnošenja „CBAM izvješća“ Komisiji, što je pojašnjeno u fusnoti TM967 koja je pridružena mjerama, sljedećeg sadržaja:
 
Uredba (EU) 2023/956 - Članak 35. - Obveza izvješćivanja:

1. Svaki uvoznik ili, u situacijama obuhvaćenima člankom 32, neizravni carinski zastupnik koji je uvezao robu tijekom određenog tromjesečja kalendarske godine za to tromjesečje podnosi Komisiji izvješće („CBAM izvješće”) koje sadržava informacije o robi uvezenoj tijekom tog tromjesečja, i to najkasnije mjesec dana nakon kraja tog tromjesečja.
2. CBAM izvješće sadržava sljedeće informacije:
(a) ukupnu količinu svake vrste robe za svako postrojenje koje proizvodi robu u zemlji podrijetla, izraženo u megavatsatima za električnu energiju i u tonama za drugu robu;
(b) stvarne ukupne ugrađene emisije, izražene u tonama emisija CO2e po megavatsatu električne energije ili za drugu robu u tonama emisija CO2e po toni svake vrste robe, izračunane u skladu s metodom utvrđenom u Prilogu IV.;
(c) ukupne neizravne emisije izračunane u skladu s provedbenim aktom iz stavka 7.;
(d) cijenu ugljika koja se plaća u zemlji podrijetla za emisije ugrađene u uvezenu robu, uzimajući u obzir sve rabate ili druge dostupne oblike naknade.
Uredba (EU) 2023/956 - Članak 2.4 - Područje primjene:
Ova se Uredba ne primjenjuje na robu podrijetlom iz trećih zemalja i područja navedenih u točki 1. Priloga III.
https://cbam.ec.europa.eu/declarant
 
26.9.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 19. do 25. rujna 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
25.9.2023. Informacija o prihvaćanju zahtjeva za kvote i raspodjeli po kvotama za određene proizvode od čelika u novom tromjesečju

Dana 1. listopada 2023. godine započinje novo tromjesečje u primjeni zaštitnih mjera, odnosno carinskih kvota za određene proizvode od čelika kako je to propisano Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/159 od 31. siječnja 2019. o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika, sa svim njenim izmjenama i dopunama do 2023/1331 (u nastavku Uredba). 

U članku 1. Uredbe propisano je da se carinske kvote otvaraju za uvoz u Uniju svake od 26 predmetnih kategorija proizvoda i za svako od razdoblja navedenih u Prilogu IV.1 i IV.2., u kojima je, uz KN oznaku robe, zemlju podrijetla i redni broj kvote, definiran i opseg kvota po pojedinom tromjesečju svake kvotne godine.
 
Člankom 3.  Uredbe propisano je da predmetnim carinskim kvotama Komisija i države članice upravljaju u skladu sa sustavom upravljanja carinskim kvotama iz članaka od 49. do 54. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije. U članku 51. stavku 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 navedeno je da Komisija za svaku carinsku kvotu dodjeljuje količine na temelju zaprimljenih zahtjeva za dodjelu carinskih kvota prema kronološkom redoslijedu datuma prihvaćanja relevantnih carinskih deklaracija i pod uvjetom da to dopušta preostali saldo carinskih kvota.
 
Slijedom navedenog, radi iznimnog interesa za primjenu predmetnih carinskih kvota, a budući da je 1. listopada 2023. godine nedjelja, u nastavku se napominje sljedeće:
 
 • Zahtjevi za predmetne kvote razmatrati će se od strane Komisije sukladno datumu prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje robe u slobodni promet, što znači da će prioritet u raspodjeli imati zahtjevi za kvote podneseni 1. listopada 2023., odnosno deklaracije prihvaćene u nedjelju, 1. listopada 2023. godine,
 • Po zahtjevima za predmetne kvote koji će biti podneseni u nedjelju i ponedjeljak, odnosno 1. i 2. listopada 2023. godine Komisija će vršiti raspodjelu u srijedu, 4. listopada 2023. godine (osim u slučaju da raspodjela bude odgođena) i to na način da će najprije raspodijeliti količine po zahtjevima od 1. listopada, a zatim, ukoliko to dopušta preostali saldo (balans) kvota, raspodijeliti će količine po zahtjevima od 2. listopada 2023. godine.
 
Dakle, iako je 1. listopada 2023. godine nedjelja, odnosno neradni dan Komisije, ne radi se o neradnom danu za zaprimanje deklaracija, budući da se deklaracije u Uniji mogu podnositi 7 dana tjedno, i to 24 sata dnevno.
 
Zaključno, predlaže se gospodarstvenicima da, ukoliko namjeravaju zahtijevati predmetne kvote, zahtjeve za iste, odnosno deklaracije kojima će tražiti primjenu predmetnih kvota, podnesu u nedjelju, 1. listopada 2023. godine, u koordinaciji i sukladno odobrenju nadležnih carinskih ureda (carinjenjem u uredima koji rade 7/24 ili primjenom instituta carinjenja izvan uredovnog radnog vremena).
19.9.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 12. do 18. rujna 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
12.9.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 5. do 11. rujna 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
5.9.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 29. kolovoza do 4. rujna 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
22.8.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 8. do 21. kolovoza 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
8.8.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 1. do 7. kolovoza 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
1.8.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 18. do 31. srpnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
18.7.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 11. do 17. srpnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
 
4.7.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 27. lipnja do 3. srpnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
27.6.2023. Informacija o zaštitnim mjerama pri uvozu proizvoda od čelika
U Službenom listu EU (EUR-Lex) dana 27.6.2023. godine, broj L161, objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1301 od 26. lipnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika (u nastavku Uredba), kojom se produljuje primjena predmetnih zaštitnih mjera za još jednu godinu, odnosno propisuju se zaštitne carine i kvote za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. godine.
 
Osim što se produljuje primjena mjera, u odnosu na trenutno važeću Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2019/159, novom se Uredbom mijenja sljedeće:
 
 • Prilog III.2 „Popis kategorija proizvoda podrijetlom iz zemalja u razvoju na koje se primjenjuju konačne mjere“ – ažurira se popis zemalja u razvoju na koje se primjenjuje mjera
 • Prilog IV., dio IV.1 – „Opseg carinskih kvota“ i dio IV.2 – „Opseg globalnih i preostalih carinskih kvota po tromjesečju“ – povećava se opseg carinskih kvota.

Za informacije o svim detaljima izmjena upućuje se konzultirati Uredbu.
 
Kao što je posebno napomenuto u informaciji objavljenoj na službenoj web stranici Carinske uprave dana 30. ožujka 2023. godine, Komisija za svaku carinsku kvotu dodjeljuje količine na temelju zaprimljenih zahtjeva za dodjelu carinskih kvota prema kronološkom redoslijedu datuma prihvaćanja relevantnih carinskih deklaracija i pod uvjetom da to dopušta preostali saldo carinskih kvota, sukladno članku 51. stavku 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije.

Slijedom navedenog, a budući da prvi dan tromjesečja, odnosno  1. srpnja 2023. godine, pada u subotu u nastavku se napominje sljedeće:
 
 • Zahtjevi za predmetne kvote razmatrati će se od strane Komisije sukladno datumu prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje robe u slobodni promet, što znači da će prioritet u raspodjeli imati zahtjevi za kvote podneseni 1. srpnja 2023., odnosno deklaracije prihvaćene u subotu, 1. srpnja 2023. godine,
 • Po zahtjevima za predmetne kvote koji će biti podneseni u subotu, nedjelju i ponedjeljak, odnosno 1., 2. i 3. srpnja 2023. godine Komisija će vršiti raspodjelu u srijedu, 5. srpnja 2023. godine (osim u slučaju da raspodjela bude odgođena) i to na način da će najprije raspodijeliti količine po zahtjevima od 1. srpnja, a zatim, ukoliko to dopušta preostali saldo (balans) kvota, raspodijeliti će količine po zahtjevima od 2. srpnja, a tek nakon toga (ako kvota i dalje ima raspoloživi balans), raspodijeliti će količine po zahtjevima od 3. srpnja 2023. godine.  
 
Dakle, iako je 1. srpnja 2023. godine subota, odnosno neradni dan Komisije, ne radi se o neradnom danu za zaprimanje deklaracija, budući da se deklaracije u Uniji mogu podnositi 7 dana tjedno, i to 24 sata dnevno.
 
Zaključno, predlaže se gospodarstvenicima da, ukoliko namjeravaju zahtijevati predmetne kvote, zahtjeve za iste, odnosno deklaracije kojima će tražiti primjenu predmetnih kvota, podnesu u subotu, 1. srpnja 2023. godine, u koordinaciji i sukladno odobrenju nadležnih carinskih ureda (primjenom instituta carinjenja izvan uredovnog radnog vremena).
27.6.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 20. do 26. lipnja 2023. godine, ponovo otvorila carinsku kvotu za koju se može podnijeti naknadni zahtjev za primjenu kvote, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazan je redni broj ponovno otvorene kvote, razdoblje na koji se odnosi, datum njenog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedena kvota je trenutno blokirana i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedenu kvotu mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem webstranice Europske komisije.
20.6.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 13. do 19. lipnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
13.6.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 6. do 12. lipnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
6.6.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 30. svibnja do 5. lipnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije
31.5.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 23. do 29. svibnja 2023. godine, ponovo otvorila carinsku kvotu za koju se može podnijeti naknadni zahtjev za primjenu kvote, ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazan je redni broj ponovno otvorene kvote, razdoblje na koji se odnosi, datum njenog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:


 
Navedena kvota je trenutno blokirana i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedenu kvotu mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
23.5.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 16. do 22. svibnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
16.5.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 9. do 15. svibnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade:

 
 
Navedene su kvote trenutno blokirane i to do datuma koji je naveden u posljednjem stupcu tablice, a to znači da se naknadni zahtjevi za navedene kvote mogu podnositi no raspodjele od strane EK neće biti do okončanja razdoblja blokade pa se niti predmetni zahtjevi za kvotu do tada ne mogu usvojiti/odbiti.

Informacije o raspoloživom balansu kao i o svim detaljima kvota dostupne su putem TARIC aplikacije ili putem web stranice Europske komisije.
9.5.2023. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 2. do 8. svibnja 2023. godine, ponovo otvorila određene carinske kvote za koje se mogu podnijeti naknadni zahtjevi za primjenu kvota ukoliko se propustilo isto tražiti u redovnom postupku podnošenja zahtjeva ili ukoliko su prethodno podneseni zahtjevi bili djelomično usvojeni ili odbijeni.

U tablici u nastavku prikazani su redni brojevi predmetnih ponovno otvorenih kvota, razdoblje na koje se odnose, datum njihovog ponovnog otvaranja te datum prestanka blokade: