1.12.2022. Obavijest o izmjeni TARIC mjera ograničenja uvoza i izvoza - Krim i Sevastopolj

Budući da je sukladno Uredbi (EU) 692/2014 o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja zabranjen uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja, od 25.6.2014. godine u TARIC aplikaciji integrirane su mjere ograničenja uvoza robe podrijetlom iz Ruske Federacije i Ukrajine.

Također, Uredbom Vijeća (EU) 1351/2014 od 18. prosinca 2014. izmijenjena je Uredba (EU) 692/2014 u kojoj se, između ostalog zabranjuje izvoz robe na Krim i Sevastopolj, a temeljem čega su mjere ograničenja u TARIC aplikaciji proširene i na izvoz robe u Rusku Federaciju i Ukrajinu.

Do 30.11.2022. godine navedene mjere bile su integrirane kao nacionalne (HR) mjere (vrsta mjera KRI za uvoz i KRE za izvoz), obzirom da Europska Komisija nije bila provela navedena ograničenja EU TARIC integracijama putem mjera već samo informativno putem fusnota.

Počevši s 1.12.2022. godine propisana ograničenja u TARIC aplikaciji integrirana su EU mjerama i to vrstom mjere 760 za uvoz, odnosno 709 za izvoz.

Izmjene u odnosu na prethodne integracije odnose se na:
 
  • Vrste mjera KRI (Ograničenje uvoza s Krima ili iz Sevastopolja) i KRE (Ograničenje izvoza na Krim ili u Sevastopolj) zamijenjene su vrstama mjera 760 (Kontrola uvoza) i 709 (Kontrola izvoza);
  • Uvjet uvoza - zamjena nacionalnih certifikata 9002 i 7192 EU certifikatima Y997, N954 i U045;
  • Uvjet izvoza - zamjena nacionalnih certifikata 9003 EU certifikatima Y997, Y998 i X802;
  • Zemljopisno područje prema kojem su definirana ograničenja izmijenjena su na način da je prethodnim integracijama obuhvaćena i Ukrajina i Ruska Federacija, a aktualnim samo Ukrajina.

U nastavku se navode opisi novih EU certifikata:

Y997 - Roba koja nije podrijetlom niti je namijenjena Krimu ili Sevastopolju (članci 2.a i 2b.1 Uredbe Vijeća (EU) 669/2014)
Y998 - Ne postoje opravdani razlozi za utvrđivanje da roba treba biti upotrebljena na Krimu ili u Sevastopolju (članak 2b.3 Uredbe Vijeća (EU) 669/2014)
X802 - Izvozna dozvola izdana sukladno stavkama 1. i 3. članka 2e Uredbe Vijeća (EU) 669/2014

Pojašnjenje primjene navedenih mjera i uvjeta nalazi se u fusnoti oznake TN701 za uvoz, odnosno TN702 za izvoz.