Carinske kvote - Uredbe

Obavijest o pokretanju postupka povezanog s mogućim produljenjem i revizijom zaštitnih mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih proizvoda od čelika (C/2024/1460)
 

 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2840 оd 14. prosinca 2023. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvođenju konačne zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2777оd 3. listopada 2023. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) 2020/2170 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjene carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije na određene proizvode od čelika koji se prenose u Sjevernu Irsku

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2742 оd 30. studenoga 2023. o otvaranju carinskih kvota za 2024. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/2720 od 27. studenoga 2023. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2024.-2026. i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama

Obavijest o uvođenju određenih carinskih kvota u okviru zaštitne mjere za čelik u vezi s izmjenom Uredbe (EU) 2020/2170 (2023/C/591)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1331 оd 29. lipnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačne zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

UREDBA (EU) 2023/1321 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/2170 u pogledu primjene carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije na određene proizvode od čelika koji se prenose u Sjevernu Irsku

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1301 od 26. lipnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/1191 od 16. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1142 оd 9. lipnja 2023. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 u pogledu količina koje se smiju uvoziti u okviru određenih carinskih kvota na temelju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država

Obavijest o uvođenju određenih carinskih kvota u okviru zaštitne mjere za čelik u vezi s izmjenom Uredbe (EU) 2020/2170 (2023/C 115/06)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/104 оd 12. siječnja 2023.
o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika na temelju izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/2563 od 19. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2515 оd 15. prosinca 2022. o dodjeljivanju neograničenog bescarinskog pristupa Uniji za 2023. za određenu robu podrijetlom iz Norveške dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća 

Obavijest o pokretanju postupka povezanog s revizijom zaštitne mjere koja se primjenjuje na uvoz određenih proizvoda od čelika (2022/C 459/06)

ODLUKA br. 1/2022 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE
AFRIKE I EU-A od 19. listopada 2022. o
automatskom odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s automatskim odstupanjem iz članka 44. stavka 8. za konzerviranu tunu i filete tune koje se uvozi u EU [2022/2251]  

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/2057 od 13. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1706 o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.-2023. 

Obavijest o provedbi odluke Tijela Svjetske trgovinske organizacije za rješavanje sporova o zaštitnoj mjeri koja se primjenjuje na uvoz određenih proizvoda od čelika u Uniju (2022/C 320/21)

UREDBA (EU) 2022/1279 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2022. o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na proizvode iz Republike Moldove na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/978 оd 23. lipnja 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačne zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/972 od 17. lipnja 2022.
o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama         

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/664 оd 21. travnja 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačne zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2022/481 od 22. ožujka 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije u pogledu donošenja odluke o preispitivanju Dogovora o upravljanju carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/434 оd 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/150 оd 17. studenog 2021.
o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 u pogledu količine haringe koja se može uvesti u okviru carinske kvote 09.0006

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/64 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 u pogledu sustava upravljanja nekim carinskim kvotama i količina koje se mogu uvesti u okviru određenih carinskih kvota

UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/2283 od 20. prosinca 2021. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama Unije te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1388/2013

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2205 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 847/2006 u pogledu količine određene pripremljene ili konzervirane ribe podrijetlom iz Tajlanda koja se može uvesti u okviru carinske kvote 09.0706

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2169 оd 2. prosinca 2021. o otvaranju carinskih kvota za 2022. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1401 оd 25. kolovoza 2021. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 u pogledu količina koje se mogu uvesti u okviru određenih carinskih kvota

ODLUKA br. 1/2021 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-A od 2. kolovoza 2021. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija Mauricijusa u pogledu soljene štuke [2021/1316]

UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1203 od 19. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1706 u pogledu uključivanja autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1091 оd 2. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvođenju konačne zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1029 оd 24. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 radi produljenja zaštitne mjere protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1051 od 18. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/966 оd 11. lipnja 2021. o odobravanju Cabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune, pripremljenih ili konzerviranih fileta skuše i pripremljenih ili konzerviranih fileta trupca ili trupa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/852 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 i Uredbe Komisije (EZ) br. 847/2006 u pogledu isključivanja uvoza proizvoda podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine iz carinskih kvota

KOMUNIKACIJA KOMISIJE o tijelu ovlaštenom za izdavanje potvrda o autentičnosti na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 2020/1988 (2021/C 187/04)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/775 оd 11. svibnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odstupanja od pravila o „proizvodima s podrijetlom” utvrđenih u Sporazumu o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/760 оd 7. svibnja 2021. o izmjeni provedbenih uredaba (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 u pogledu sustava upravljanja određenim carinskim kvotama na temelju dozvola te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2020/991

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/254 оd 18. veljače 2021. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/761 i (EU) 2020/1988 i uredbi (EZ) br. 218/2007 i (EZ) br. 1518/2007 u pogledu uvoza proizvoda podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine i isključivanja tih proizvoda iz carinskih kvota čija su razdoblja još u tijeku

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1988 оd 11. studenoga 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upravljanja uvoznim carinskim kvotama prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva

Obavijest o pokretanju postupka povezanog s mogućim produljenjem zaštitne mjere koja se primjenjuje na uvoz određenih proizvoda od čelika (2021/C 66/14)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2037 оd 10. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika

Obavijest o prilagodbi razine carinskih kvota u okviru zaštitnih mjera za određene proizvode od čelika nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na dan 1. siječnja 2021. (2020/C 366/12)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/159 od 31. siječnja 2019. o uvođenju konačnih zaštitnih mjera protiv uvoza određenih proizvoda od čelika (pročišćeni tekst do PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/894 оd 29. lipnja 2020.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/28 оd 14. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1362/2000 u pogledu carinske kvote Unije za banane podrijetlom iz Meksika

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1362/2000 od 29. lipnja 2000. o provedbi za Zajednicu carinskih odredaba Odluke br. 2/2000 Zajedničkog vijeća u okviru Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država (pročišćena verzija do UREDBE KOMISIJE (EZ) br. 821/2008 od 18. kolovoza 2008.)

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2230 od 18. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1388/2013 od 17. prosinca 2013. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 7/2010 (pročišćena verzija do Uredbe Vijeća (EU) 2020/875 od 15. lipnja 2020.)

UREDBA (EU) 2020/2170 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2020. o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

UREDBA (EU) 2020/2172 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1215/2009 od 30. studenoga 2009. o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (kodificirana verzija do Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1464 od 2. lipnja 2017. )

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2122 оd 16. prosinca 2020. o dodjeljivanju neograničenog bescarinskog pristupa Uniji za 2021. za određenu robu podrijetlom iz Norveške dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2099 оd 15. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/386 u pogledu posebnih pravila za raspodjelu carinskih kvota za koje je kvotno razdoblje u tijeku na datum početka primjene članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/386 оd 11. ožujka 2019. o utvrđivanju pravila o raspodjeli carinskih kvota za određene poljoprivredne proizvode uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i o izdanim uvoznim dozvolama i pravima na uvoz dodijeljenima u okviru tih carinskih kvota

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1987 оd 14. srpnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja i oslobađanja sredstava osiguranja u okviru upravljanja carinskim kvotama na temelju kronološkog redoslijeda podnošenja zahtjeva

UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (pročišćena verzija do Uredbe (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017.)

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1785 od 16. studenoga 2020. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2021. do 2027. i upravljanju tim kvotama

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1706 od 13. studenoga 2020. o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.-2023.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1024 od 14. srpnja 2020. o otvaranju carinskih kvota Unije za određene proizvode podrijetlom iz Socijalističke Republike Vijetnama i upravljanju njima

ODLUKA br. 1/2020 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-A od 5. svibnja 2020. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija Mauricijusa u pogledu soljene štuke [2020/656]

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/557 od 22. travnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 988/2014 u pogledu carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Republike Moldove

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 988/2014 od 18. rujna 2014. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Unije za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Republike Moldove

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/231 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1977 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1977 od 11. prosinca 2018. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/2220 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2179 оd 13. prosinca 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 481/2012 o dodjeli po zemljama carinske kvote za visokokvalitetno goveđe meso i odstupanju od te provedbene uredbe za kvotnu godinu 2019./2020.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 481/2012 od 7. lipnja 2012. o utvrđivanju pravila za upravljanje carinskom kvotom za visokokvalitetno goveđe meso (pročišćena verzija do Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1585 od 19. rujna 2017.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1927 оd 19. studenoga 2019. o odstupanjima od pravila o „proizvodima s podrijetlom” koja su utvrđena u Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura i koja se primjenjuju u okviru godišnjih kvota za određene proizvode iz Singapura

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/653 оd 24. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 847/2006 u pogledu carinskih kvota Unije za određenu pripremljenu ili konzerviranu ribu

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 847/2006 od 8. lipnja 2006. o otvaranju i osiguravanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice za određenu pripremljenu ili konzerviranu ribu (pročišćena verzija do Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1405 od 31. srpnja 2017.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/620 оd 17. travnja 2019. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta skuše i pripremljenih ili konzerviranih fileta trupca ili trupa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/561 оd 8. travnja 2019. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune


UREDBA (EU) 2019/216 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (pročišćena verzija do Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1329 оd 17. srpnja 2017.)

ODLUKA br. 1/2019 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-a od 14. siječnja 2019. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se utvrđuje okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija Mauricijusa u vezi sa soljenom štukom [2019/167]

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1968 оd 12. prosinca 2018. o otvaranju carinskih kvota za 2019. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1712 od 13. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1013 od 17. srpnja 2018. o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1607 оd 24. listopada 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 992/95 u pogledu carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva podrijetlom iz Norveške

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 992/95 od 10. travnja 1995. o otvaranju carinskih kvota Zajednice za određene proizvode poljoprivrede i ribarstva podrijetlom iz Norveške te upravljanju tim kvotama (pročišćena verzija do Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1422 od 24. kolovoza 2016.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1232 оd 11. rujna 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1354/2011 u pogledu carinskih kvota Unije za ovčje i kozje meso podrijetlom iz Norveške i Novog Zelanda

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1128 оd 9. kolovoza 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1354/2011 o otvaranju godišnjih carinskih kvota Unije za ovce i koze te ovčje i kozje meso

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1354/2011 od 20. prosinca 2011. o otvaranju godišnjih carinskih kvota Unije za ovce i koze te ovčje i kozje meso (pročišćena verzija do Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/562 оd 9. travnja 2018.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1206 оd 28. kolovoza 2018. o otvaranju carinskih kvota Unije za ovčje i kozje meso te prerađeno ovčje meso podrijetlom s Islanda i upravljanju njima
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/720 оd 16. svibnja 2018. o otvaranju carinske kvote Unije za perad podrijetlom iz Islanda i upravljanju njome

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/579 оd 16. travnja 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 312/2003 u pogledu dodatne carinske kvote Unije za određene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Čilea

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 312/2003 od 18. veljače 2003. o provedbi, za Zajednicu, carinskih odredaba utvrđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane (pročišćena verzija do Uredbe Komisije (EZ) br. 1492/2007 od 17. prosinca 2007.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/567 оd 12. travnja 2018. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznim carinskim kvotama za kobasice i svinjsko meso podrijetlom s Islanda

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/348 оd 8. ožujka 2018. o privremenom odstupanju od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 u pogledu bicikala i drugih sličnih vozila proizvedenih u Kambodži s obzirom na uporabu, u okviru kumulacije, dijelova podrijetlom iz Malezije

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2310 оd 13. prosinca 2017. o otvaranju carinskih kvota za 2018. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1957 оd 26. listopada 2017. o otvaranju carinskih kvota Unije za određene ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz Kosova i načinu upravljanja tim kvotama

ODLUKA br. 1/2017 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-a od 2. listopada 2017. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija država Istočne i Južne Afrike u pogledu konzervirane tune i fileta tune [2017/1923]

ODLUKA br. 2/2017 ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-a od 2. listopada 2017. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se utvrđuje okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija Mauricijusa u vezi sa soljenom štukom [2017/1924]
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1781 оd 28. rujna 2017. o odstupanjima od posebnih pravila o podrijetlu za određene proizvode utvrđenih u Sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, koja su primjenjiva u okvirima godišnjih kvota za određene proizvode iz Kanade

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1772 оd 28. rujna 2017. o otvaranju carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode te proizvode ribarstva podrijetlom iz Kanade i upravljanju njima

UREDBA (EU) 2017/1566 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. rujna 2017. o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1468 оd 11. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 354/2011 o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za određenu ribu i proizvode ribarstva podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2011 od 12. travnja 2011. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za određenu ribu i proizvode ribarstva podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1467 оd 11. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1255/2010 u pogledu uvozne carinske kvote za proizvode od mlade govedine podrijetlom s Kosova

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1255/2010 od 22. prosinca 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu uvoznih carinskih kvota za proizvode od mlade govedine podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova (pročišćena verzija do Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 666/2012 od 20. srpnja 2012.)
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1466 оd 11. kolovoza 2017. o otvaranju carinskih kvota Unije za vina podrijetlom s Kosova i upravljanju tim kvotama
 

ODLUKA br. 1/2017 POSEBNOG ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU I OLAKŠAVANJE TRGOVINE IZMEĐU DRŽAVA CARIFORUM-a I EU-a od 7. srpnja 2017. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom I. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se u obzir uzela posebna situacija Dominikanske Republike, u odnosu na određene tekstilne proizvode (2017/1463)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/991 оd 12. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 747/2001 u pogledu količine carinskih kvota Unije za svježe jagode podrijetlom iz Egipta

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 747/2001 od 9. travnja 2001. o predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice i referentnim količinama za proizvode koji ispunjavaju uvjete za povlastice na temelju sporazuma s određenim mediteranskim zemljama i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1981/94 i Uredbe (EZ) br. 934/95 (pročišćena verzija do Provedbena uredba Komisije (EU) br. 812/2012 od 12. rujna 2012.)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/968 оd 8. lipnja 2017. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta skuše i pripremljenih ili konzerviranih fileta trupca ili trupa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/967 оd 8. lipnja 2017.o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/882 оd 23. svibnja 2017. o odstupanjima od pravila o podrijetlu iz Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, koja se primjenjuju u okviru kvote za određene proizvode iz Namibije

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/822 оd 15. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 343/2011 o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za vina podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 343/2011 od 8. travnja 2011. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za vina podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/754 оd 28. travnja 2017. o otvaranju carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Ekvadora i upravljanju njima

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/120 оd 24. siječnja 2017. o odstupanjima od pravila o podrijetlu iz Priloga II. Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, koja se primjenjuju u okviru kvota za određene proizvode iz Ekvadora

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2253 od 14. prosinca 2016. o otvaranju carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Južne Afrike i upravljanju njima

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2034 оd 21. studenoga 2016. o otvaranju carinskih kvota za 2017. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1219 оd 26. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 499/96 u pogledu carinskih kvota Unije za određenu ribu i proizvode ribarstva podrijetlom s Islanda
 
UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 499/96 od 19. ožujka 1996. otvaranje i predviđanje upravljanja carinskim kvotama Unije za određenu ribu i proizvode ribarstva podrijetlom s Islanda (pročišćena verzija do Provedbena uredba Komisije (EU) br. 725/2014 оd 30. lipnja 2014.)
 
UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1184 od 18. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2265 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2016. do 2018. i upravljanju njima
 
UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/2265 od 7. prosinca 2015. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2016. do 2018. i upravljanju njima
 
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2405 od 18. prosinca 2015. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama EU-a za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Ukrajine
 
PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1204  оd 22. srpnja 2015. o privremenom odstupanju od pravila o podrijetlu navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 kako bi se uzela u obzir posebna situacija u Keniji u vezi s filetima tune
 
UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1528/2007 od 20. prosinca 2007. o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazum o gospodarskom partnerstvu (pročišćena verzija do Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1387/2014 оd 14. studenoga 2014.)
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/781 оd 19. svibnja 2015. o otvaranju carinskih kvota Unije za ribu i proizvode ribarstva podrijetlom iz Republike Srbije i načinu upravljanja tim kvotama
 
ODLUKA br. 1/2015 POSEBNOG ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU I OLAKŠAVANJE TRGOVINE IZMEĐU DRŽAVA CARIFORUM-A I EU-A od 10. ožujka 2015. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom I. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se u obzir uzela posebna situacija Dominikanske Republike u vezi s određenim tekstilnim proizvodima [2015/600]
 
PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/164 оd 2. veljače 2015. o odstupanju od pravila o podrijetlu iz Odluke Vijeća 2013/755/EU u pogledu sirovog šećera od šećerne trske iz Curaçaa
 
ODLUKA VIJEĆA 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)
 
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 59/2011 od 25. siječnja 2011. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Unije za vina podrijetlom iz Republike Srbije (pročišćena verzija do Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1238/2014 оd 19. studenoga 2014.)
 
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2597/2001 od 28. prosinca 2001. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice za vina podrijetlom iz bivše jugoslavenske republike Makedonije (pročišćeni tekst do Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1233/2014 оd 18. studenoga 2014.)
 
UREDBA (EU) br. 374/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (pročišćena verzija do Uredbe (EU) br. 1150/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 29. listopada 2014.)
 
PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 14. srpnja 2014. (2014/461/EU) o privremenom odstupanju od Odluke Vijeća 2013/755/EU u pogledu pravila o podrijetlu za pripremljene i konzervirane škampe i kozice s Grenlanda (pročišćena verzija do Provedbene 2014/736/EU odluke Komisije оd 22. listopada 2014.)
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1130/2014 оd 22. listopada 2014. o otvaranju carinskih kvota za 2015. godinu za uvoz u Europsku uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 989/2014 оd 19. rujna 2014. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Unije za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Gruzije

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 822/2014 оd 28. srpnja 2014. o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u pogledu pravila o podrijetlu u okviru sustava općih carinskih povlastica koje se odnose na bicikle proizvedene u Kambodži s obzirom na uporabu u okviru kumulacije dijelova bicikala podrijetlom iz Malezije