Uvođenje mjera ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

Slika /8282/Slika - ostale informacije.jpg
Novost od 25. lipnja 2024. godine: Vijeće EU donijelo je 14. paket sankcija protiv Rusije 
U seriji L Službenog lista EU, od ponedjeljka, 24. lipnja 2024. godine, objavljen je 14. paket mjera ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.
UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/1745 od 24. lipnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
Najnoviji paket sankcija uključuje zabranu izvoza ruskog ukapljenog plina u treće zemlje preko europskih morskih voda i luka. Zabranjuje se prekrcavanje ukapljenog plina s broda na brod i s broda na kopno. Ovaj paket uključuje i zabranu političkim strankama, nevladinim organizacijama, think tankovima i medijima iz EU-a da primaju novac iz Rusije.
Paket donosi nove mjere za sprječavanje izbjegavanja sankcija (vođenje dužne pažnje kod trgovine robama visokog prioriteta, nadzor nad poslovanjem tvrtke kćeri u trećim zemljama u kontekstu poštivanja  EU sankcija protiv Rusije i sl.), kojim se želi spriječiti izvoz opreme koju koristi ruska vojska u Ukrajini ili za vlastite vojne sustave u Rusiju preko trećih zemalja. Europske tvrtke koje izvoze takvu robu morat će uvesti posebne mehanizme za kontrolu daljnjeg izvoza u Rusiju. 
EU prvi put donosi mjeru usmjerenu na brodove koji pomažu ruskom ratu protiv Ukrajine. Ti brodovi će se naći na popisu plovila kojima se zabranjuje pristup lukama i pružanje usluga. Mjera uključuje i tankere koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija. 
Novim paketom proširen je popis sankcioniranih osoba za dodatnih 116 pravnih i fizičkih osoba, čime se ukupan broj popeo na više od 2200 sankcioniranih subjekata.

Novost od 23. veljače 2024. godine: Vijeće EU donijelo 13. paket sankcija protiv Rusije 
U seriji L Službenog lista EU, od petka, 23. veljače 2024. godine, objavljen je 13. paket mjera ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.
UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/745 od 23. veljače 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
Novi paket dodatno ograničava ruski pristup vojnoj tehnologiji, primjerice dronovima, a na popis su uvrštena nova poduzeća i osobe koji sudjeluju u ruskim ratnim naporima.
Na temelju čvrstih dokaza iz raznih izvora, te trgovinskih i carinskih podataka, u novi je paket na popis subjekata povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom (Prilog IV.) uvršteno 27 novih poduzeća iz Rusije i iz trećih zemalja. Na njih se primjenjuju stroža ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti tehnološkom jačanju ruskog obrambenog i sigurnosnog sektora.
Popis partnerskih zemalja za neizravnu zabranu uvoza željeza i čelika u novom je paketu mjera proširen na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Novost od 18. prosinca 2023. godine: Vijeće EU donijelo 12. paket sankcija protiv Rusije.
Uredbom Vijeća (EU) 2023/2878 od 18. prosinca 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, Europska unija uvodi zabranu izravnog ili neizravnog uvoza, kupnje ili prijenosa dijamanata iz Rusije. Zabrana se odnosi na dijamante podrijetlom iz Rusije, dijamante koji se izvoze iz Rusije, prolaze kroz Rusiju i ruske dijamante prerađene u trećim zemljama. Izravna zabrana primjenjuje se na neindustrijske prirodne i sintetičke dijamante dok kod neizravne zabrane primjenjuje se kod uvoza prerađenih ruskih dijamanata (tj. rezanih i/ili poliranih) u trećim zemljama, što uključuje i nakit koji sadržava dijamante podrijetlom iz Rusije.
Nadalje, proširuje se popis robe koja bi mogla doprinijeti tehnološkom napretku ruskog obrambenog i sigurnosnog sektora kao što su kemikalije, litijeve baterije, termostati, istosmjerni motori, servomotori za bespilotne letjelice, itd.
Također, uvedena su dodatna ograničenja uvoza robe na kojoj Rusija ostvaruje velike prihode, kao što su sirovo željezo i zrcalno željezo, bakrene žice, aluminijske žice, folije, cijevi,  ukapljeni propan (LPG), gdje su predviđena određena izuzeća i prijelazna razdoblja.
Postojeća zabrana pružanja usluga proširuje se i na pružanje softvera za upravljanje poduzećima i softvera za industrijski dizajn i proizvodnju.
Izvoznici iz EU-a prilikom prodaje, isporuke, prijenosa ili izvoza u treće zemlje, uz iznimku partnerskih zemalja, moraju ugovorom zabraniti ponovni izvoz posebno osjetljive robe i tehnologije u Rusiju te ponovni izvoz takve robe i tehnologije radi njezine upotrebe u Rusiji. Klauzulom će obuhvatiti zabranjene predmete koji se upotrebljavaju u ruskim vojnim sustavima koji se nalaze na bojištima u Ukrajini ili su ključni za razvoj, proizvodnju ili upotrebu  ruskih vojnih sustava, kao i zrakoplovnu robu i oružje.
Vezano na zabranu provoza koja se trenutačno primjenjuje na izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom iz EU-a u treće zemlje preko državnog područja Rusije, zabrana provoza će obuhvatiti sve ratne materijale.
Uvedena su određena izuzeća od ograničenja uvoza koja se odnose na predmete za osobnu uporabu, kao što su proizvodi za osobnu higijenu ili odjeću koju nose putnici ili koja se nalazi u njihovoj prtljazi te za automobile s diplomatskim registarskim pločicama za ulazak u EU. Nadalje, građanima EU-a koji žive u Rusiji, države članice mogu odobriti ulazak njihovih automobila ukoliko nisu namijenjeni prodaji i koriste se isključivo za osobnu uporabu.
Vijeće je također odlučilo uvesti pravila o obavješćivanju o prodaji tankera bilo kojoj trećoj zemlji, kako bi njihova prodaja i izvoz bili transparentniji, posebno u slučaju rabljenih brodova te uvodi stroža pravila u cilju bolje provedbe pravila o gornjoj granici cijene nafte i suzbijanja izbjegavanja mjera.
Švicarska je odlukom dodana na popis partnerskih zemalja koje primjenjuju mjere ograničavanja na uvoz željeza i čelika iz Rusije.
Uz gospodarske sankcije, na popis onih na koje se primjenjuju mjere ograničavanja uvršten je velik broj dodatnih osoba i subjekata, gdje će se na njih primjenjivati stroža ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom. Popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja moguće je naći na poveznici Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/2875 оd 18. prosinca 2023. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

Novost od 23. lipnja 2023. godine: Vijeće EU donijelo 11. paket sankcija protiv Rusije u Uredbi Vijeća (EU) 2023/1214 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32023R1214 ).  
Najnovijim paketom sankcija od 23. lipnja 2023. godine zabranjuje se provoz preko Rusije robe i tehnologije koje bi mogla koristiti ruska vojska ili pomoći njezinom obrambenom i sigurnosnom sektoru. Uvode se ograničenja na prodaju osjetljive robe i tehnologije s dvojnom namjenom zemljama koje bi ih mogle prodati Rusiji te se proširuje popis zabranjene robe koja bi mogla služiti ruskoj vojsci i obrambenom sektoru te doprinijeti jačanju ruskih industrijskih kapaciteta, nadalje zabranjuje se prodaja, licenciranje ili prijenos na neki drugi način prava intelektualnog vlasništva ili poslovnih tajni, kao i dodjela prava na pristup ili ponovnu uporabu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva ili su poslovne tajne, a odnose se na robu i tehnologiju čija je prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz, osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji zabranjena. Dodatno se pojašnjavaju dokazi potrebni za uvoz proizvoda od željeza i čelika koji su prerađeni u trećoj zemlji, a sadržavaju proizvode od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije. Paketom se produljuje suspenzija dozvola za emitiranje u Europskoj uniji za pet ruskih medija pod kontrolom ruske države.
EU je još ranije uvela zabranu uvoza ruske sirove nafte i naftnih derivata, a sada se zabranjuje pristup europskim lukama za brodove za koje postoji razumna sumnja da sudjeluju u prekrcavanju ruske nafte s brod na brod kako bi se zaobišla zabrana. Proširuje se zabrana cestovnog prijevoza robe u Uniji za prikolice i poluprikolice registrirane u Rusiji, među ostalim i kada ih vuku kamioni registrirani izvan Rusije.
Na popis sankcioniranih osoba dodane su 71 fizička i 33 pravne osobe. Tim osobama i pravnim subjektima zamrznuta je imovina koju imaju u EU, između ostaloga i zato što su sudjelovali u ilegalnoj deportaciji ukrajinske djece u Rusiju.
Europska unija stavila je na tzv. crnu listu još 87 subjekata koji "direktno podržavaju ruski vojni i industrijski kompleks", na listi su četiri iranske kompanije koje isporučuju vojne dronove Rusiji, kao i tvrtke iz drugih zemalja (Kina, Uzbekistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Armenija, Sirija) koje su doprinijele zaobilaženju zabrane trgovine.

Novost od 25. veljače 2023. godine: Na godišnjicu početka agresije na Ukrajinu, 25. veljače,  Vijeće Europske Unije je usvojilo 10. paket sankcija prema Rusiji koji, između ostalog, obuhvaća bankarski sektor,  pristup tehnologiji koja se može koristiti u civilne i vojne svrhe (roba s dvojnom namjenom), zabranu izvoza elektroničkih komponenti koje se koriste u ruskim sustavima naoružanja, poput dronova, raketa, helikoptera, termalnih kamera i sl. Izvoz je ograničen za još 96 subjekata koji podržavaju rusku vojsku i industriju, a među njima su prvi put i iranski entiteti za proizvodnju dronova koje Rusija koristi. Dodatno su uvedena ograničenja na uvoz robe koja donosi znatne prihode Rusiji, kao što je sintetička guma, parafin i asfalt. Sankcije su uvedene i za 11 pojedinaca i sedam subjekata povezanih s Wagner grupom. Na 10. paket sankcija protiv Rusije se odnose:
 
•             UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/427 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
 
•             UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/426 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine 
 
Službeni list br. L59 I, od subote, 25. veljače 2023. godine, u kojem se nalaze Uredbe povezane s 10. paketom sankcija protiv Rusije dostupan je na poveznici:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2023:059I:FULL&from=EN

Novost od 20. prosinca 2022. godine: Vijeće EU je donijelo 9. paket sankcija protiv Rusije. U Službenom listu EU br. L 322 I/1, od petka, 16. prosinca 2022. godine, je objavljen 9. paket mjera ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

Novost od 1. prosinca 2022. godine: Europska komisija je objavila Obavijest uvoznicima - Uvoz proizvoda u Uniju iz oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja u Ukrajini o proširenju zemljopisnog područja primjene ograničenja iz  Uredbe Vijeća (EU) 2022/1903 (SL L 259 I, 6.10.2022., str. 1.) na sva područja u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom u oblastima Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja.

Novost od 24. studenog 2022. godine: Europska komisija je objavila Obavijest gospodarskim subjektima, uvoznicima i izvoznicima (2022/C 145 I/01) s područja Unije o obvezi provođenja primjerenih mjera dužne pažnje prilikom poslovanja s trećim zemljama koje ne primjenjuju ograničenja na uvoz i izvoz iz Rusije i Bjelorusije, što se posebno odnosi na uvoz i izvoz robe iz ostalih zemalja Euroazijske ekonomske unije (Kirgistan, Armenija, Kazahstan).

Novost od 10. listopada 2022. godine: Uredbom Vijeća (EU) 2022/1904 - od 6. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, na snagu je stupio osmi paket sankcija koje je EU donijela prema Rusiji. Paket, između ostalog, obuhvaća zabranu prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva. Nadalje, dodatno se proširuje zabrana uvoza proizvoda od čelika kao i drvne celuloze i papira, određenih elemenata koji se koriste u industriji nakita, kao što su drago kamenje i plemeniti metali, određenih strojeva i kemijske robe i tvari, nervnih agensa, cigareta, plastike i gotovih kemijskih proizvoda, primjerice kozmetike. Zabrana je stupila na snagu 07.10.2022. godine.

Novost od 28. srpnja 2022. godine:Uredbom Vijeća (EU) 2022/1269 - od 21. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, na snagu je stupio sedmi paket sankcija koje je EU donijela prema Rusiji. Najvažniji dio odnosi se na zabranu uvoza zlata i proizvoda od zlata iz Rusije ili podrijetlom iz Rusije u EU. Zabrana je stupila na snagu 22.07.2022. godine.

Novost od 03. lipnja 2022. godine: Uredbom Vijeća (EU) 2022/879 - od 3. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (dalje u tekstu: Uredba br. 2022/879), Vijeće Europske unije usvojilo je šesti paket sankcija protiv Rusije, koji između ostalog,  predviđa zabranu uvoza ruske nafte koja se doprema brodovima, s iznimkom za zemlje koje nemaju izlaza na more. Šesti paket sankcija uključuje i zabranu izvoza u Rusiju kemijskih proizvoda koji se mogu koristiti za proizvodnju kemijskog naoružanja (Prilog II Uredbe br. 2022/879). Mjere zabrane uvoza nafte i naftnih derivata koja se doprema brodovima iz Uredbe 879/2022 stupaju na snagu tek za šest mjeseci (05. prosinac 2022), a za osam mjeseci za naftne derivate (05. veljače 2023).

Novost od 05. svibnja 2022. godine iz područja primjene općih izvoznih dozvola EU uklonjena je  Rusija kao odredište.

I. Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (sektorske sankcije)
Unutar postojećeg sankcijskog okvira s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, koji je uspostavljen 2014., uvedene su dodatne mjere ograničavanja u raznim sektorima, kako slijedi:
-uvode se dodatna ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga, kao i ograničenja izvoza određene robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti 
te unapređivanju ruskih industrijskih kapaciteta (drvo i proizvodi od drveta, proizvodi od cementa, mineralna gnojiva, kavijar, pneumatske gume, staklo i stakleni proizvodi

- zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije ili izvezenih iz Rusije, navedenih u Prilogu XVII.  Uredbe Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/13, 15.3.2022.) -  dalje: Uredbe 2022/428  u Uniju.

Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako su navedeni u Prilogu XXII Uredbe Vijeća (EU) 2022/576. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 111/1, 08.04.2022.), ako su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

- zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz luksuzne robe navedene u Prilogu XVIII. Uredbe 2022/428 bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.
Predviđena su ograničena izuzeća za legitimne i unaprijed sklopljene ugovore.

-energetski sektor: uvode se i zabrane usmjerene na nova ulaganja u ruski energetski sektor te sveobuhvatno izvozno ograničenje za opremu, tehnologiju i usluge za energetsku industriju u Rusiji, uz iznimku nuklearne industrije. Pri tome, „energetski sektor” znači sektor koji obuhvaća sljedeće djelatnosti: istraživanje, proizvodnja, distribucija unutar Rusije ili rudarenje sirove nafte, prirodnog plina ili krutih fosilnih goriva, rafiniranje goriva, ukapljivanje prirodnog plina ili uplinjavanje; proizvodnja ili distribucija u Rusiji proizvoda od krutih fosilnih goriva, naftnih derivata ili plina; ili izgradnja objekata ili ugradnja opreme ili pružanje usluga, opreme ili tehnologije za djelatnosti povezane s proizvodnjom energije ili proizvodnjom električne energije.  Iznimka od primjene zabrane su civilne djelatnosti povezane s nuklearnom energijom. Navedene zabrane se ne primjenjuju na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije ni na pružanje tehničke ili financijske pomoći koji su potrebni za prijevoz fosilnih goriva, posebice nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju.

-prometni sektor: zabranjuje se izvoz robe i tehnologije pogodne za upotrebu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji te izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije za pomorsku plovidbu iz priloga XVI Uredbe 2022/394 bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, za uporabu u Rusiji ili za ugradnju na plovilo pod ruskom zastavom. Također se zabranjuje pružanje usluga osiguranja, reosiguranja te održavanja i popravka u vezi s tom robom i tehnologijom.

Svim cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji zabranjuje se cestovni prijevoz robe na području Unije, među ostalim i u provozu.
Zabranjuje se pružati pristup, nakon 16. travnja 2022., lukama na području Unije svakom plovilu registriranom pod zastavom Rusije.
Svim zrakoplovima kojima upravljaju ruski zračni prijevoznici, uključujući marketinške prijevoznike u okviru dogovorâ o letovima pod skupnom oznakom ili u okviru dogovorâ o zakupu određenog broja sjedala, ili svim zrakoplovima registriranima u Rusiji, ili svim zrakoplovima koji nisu registrirani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim nadzorom bilo koje ruske fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, zabranjuje se slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.

-financijski sektor: dodatno se proširuju postojeća financijska ograničenja, osobito ograničenja pristupa tržištima kapitala za određene ruske subjekte. Zabranjuje se i uvrštavanje dionica ruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u EU i pružanje s time povezanih usluga. Osim toga, uvode se nove mjere kojima se znatno ograničava priljev financijskih sredstava iz Rusije u EU jer se zabranjuje primanje depozita od ruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti (100 000 eura), vođenje računa ruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u EU te prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima klijentima iz Rusije. Navedeno vrijedi i za kriptoimovinu.

Također, zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ili bilo kojoj službenoj valuti država članica EU-a, u Rusiju, bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi, subjektu ili tijelu za upotrebu u Bjelorusiji ili Rusiji. Uz iznimku koja postoji za potrebe diplomatskih i konzularnih misija te dnevnih potreba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili Bjelorusiju i članova njihove najuže obitelji koja putuju s njima. Zabranjuju se i transakcije povezane s upravljanjem pričuvom i imovinom Središnje banke Rusije, uključujući transakcije s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Središnje banke Rusije ili prema njezinim uputama, kao što je ruski državni investicijski fond (Russian National Wealth Fund). Nadalje, zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojoj transakciji s: pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju druge značajne gospodarske odnose. Isto se odnosi i na sudjelovanje u transakciji s pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom izvan Unije, u čijim vlasničkim pravima subjekti iz Prilogu XIX. imaju, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela. Zabrana se odnosi i na njihove zastupnike.

Pravni akti kojima su mjere propisane su:
a. Odluka Vijeća 2022/327 od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 48, 25.2.2022.)

b. Uredba Vijeća 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 49, 25.2.2022.)

c. Uredba Vijeća 2022/345 od 1. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 63/1, 2.3.2022.)

d. Uredba Vijeća (EU) 2022/394 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 81/1, 9.3.2022.)

e. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/395 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 81/8, 9.3.2022.)

f. Uredba Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/13, 15.3.2022.)

g. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/430 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/56, 15.3.2022.)

h. Uredba Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

i. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/578 od 8. travnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukraji

Ove Odluke i Uredbe stupile su na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i obvezujuće su u svim zemljama članicama.

Za detaljnije informacije o navedenim ograničenjima upućuje se konzultirati navedene pravne akte.  Za provedbu Uredbe (EU) 833/2014 te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
 
II. Restriktivne mjere prema oblastima Donjeck i Lugansk u pogledu uvoza i izvoza  
Dana 23. veljače 2022. objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. godine o restriktivnim mjerama prema ukrajinskim oblastima Donjeck i Lugansk (SL L 42I, od 23.2. 2022.)  (Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja ( SL L 42 I, 23.2.2022. ))  kojom se:

1. Zabranjuje uvoz u EU robe podrijetlom iz ukrajinskih oblasti Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade.
Zabrane uvoza ne primjenjuju se na:
(a) izvršenje do 24. svibnja 2022. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 23. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji žele izvršiti ugovor najmanje 10 radnih dana unaprijed obavijestili nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan o aktivnosti ili transakciji;
(b) robu podrijetlom s određenih područja koja je stavljena na raspolaganje ukrajinskim vlastima radi provjere, za koju je provjereno ispunjavanje uvjeta na temelju kojih se stječe pravo na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.
 
2. Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Prilogu II. Uredbe Vijeća (EU) 2022/263. Sukladno članku 4. navedena zabrana odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela na određenim područjima ili za uporabu na određenim područjima.
Zabranama iz točke II. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 24. kolovoza 2022. obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022. ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.
 
Za detaljnije informacije o navedenim restrikcijama i robi koja podliježe mjerama zabrane upućuje se konzultirati Uredbu, odnosno Prilog II. iste.
 
Uredba je stupila na snagu 24. veljače 2022. godine i obvezujuća je u svim zemljama članicama.

Također, u odnosu na uvoz robe iz navedenih ukrajinskih regija, EK je dala važne obavijesti, koje su dostupne na poveznicama:
 
- SL C 093I od 29.2.2022. - Europska komisija: Obavijest uvoznicima - Uvoz u Uniju robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade- ova obavijest daje uvoznicima uputu za postupanje kod utvrđivanja  podrijetla za  robu iz određenih tarifnih brojeva prilikom podnošenja deklaracija.
- SL C 087I od 23.2.2022. - Europska komisija: Obavijest uvoznicima - Uvoz proizvoda u Uniju na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine iz područja Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom

Stranica