Povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva EU (BREXIT)

Slika /6356/Ostale informacije.jpg
U Službenom listu Europske unije broj C 384 od 12. studenog 2019. objavljen je Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Politička izjava kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

Revidirani tekstovi Sporazuma i Političke izjave dobili su podršku šefova država i vlada 27 država članica na sastanku Europskog vijeća 17. listopada 2019. godine, a 20. prosinca i u britanskom parlamentu.

Time su stvoreni preduvjeti za uređeni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije koji bi se trebao dogoditi 31. siječnja 2020. godine, uz prethodno potvrđivanje britanskog i EU parlamenta.

Revidiranim sporazumom, sporni „backstop“ zamijenjen je novim carinskim aranžmanom za područje Irske i Sjeverne Irske, tj. izmijenjen je Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj koji je dio Sporazuma, dok je preostali dio Sporazuma u velikoj mjeri ostao nepromijenjen u odnosu na ono što je dogovorila bivša premijerka May.

Sporazumom je utvrđen prijelazni period do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojeg će trgovinski odnosi između dvije strane ostati isti, uz istovremeno pregovaranje o budućem trgovinskom sporazumu. U carinskom smislu to znači da do kraja 2020. godine neće biti nikakvih promjena u odnosu na današnje stanje jer Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje dijelom zajedničkog tržišta, uz slobodu kretanja robe i bez carinskih formalnosti.

Nadalje, Sporazum uključuje i prijelazne odredbe koje će se primjenjivati na robu koja se 31. prosinca 2020. zatekne na tržištu, u prijevozu ili u nekom od carinskih postupaka, pri čemu će se morati dokazati carinski status te robe kao robe Unije, kao i činjenice o trenutku početka i završetka odnosnog postupka.

Ako trgovinski sporazum bude zaključen na vrijeme, novi odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije počet će se primjenjivati neposredno po isteku prijelaznog perioda. U suprotnom Ujedinjeno Kraljevstvo će u trgovini s Unijom od 1.1.2021. godine postati treća zemlja, sa svim posljedicama u pogledu kontrola i carinskih davanja koje iz toga proizlaze.
 
Novosti vezane za tijek postupka povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz punopravnog članstva Europske unije, koje se odnose na postupanja u dijelu primjene carinskog zakonodavstva dostupne su na web stranici Europske komisije na linku: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hr  
 
Smjernice za povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva i pravila EU-a u području carina, uključujući i povlašteno podrijetlo dostupne su na linku: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_hr_0.pdf

Zadnja verzija Smjernica (broj 4) trenutno je dostupna samo na engleskom na poveznici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Stranica