Povlačenje UK iz članstva EU i zajednička osiguranja u postupku provoza

Slika /9075/Slika - ostale informacije.jpg

Dana 31.12.2020. istječe prijelazno razdoblje utvrđeno Sporazumom o povlačenju  Ujedinjenog Kraljevstva (UK) iz članstva EU-a. Istekom prijelaznog razdoblja UK postaje samostalna ugovorna stranka Konvencije o zajedničkom provoznom postupku (CTC) uz EU, Norvešku, Island, Švicarsku i Lihtenštajn, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku.

U razdoblju od godinu dana nakon pristupanja UK-a CTC-u nastavit će se korištenje  postojećih obrazaca obveza jamca ili potvrde o osiguranju. Međutim,  te obveze jamca trebaju biti zemljopisno prilagođene od strane jamca kako bi postale usklađene sa činjenicom pristupanja UK CTC-u i posebnim položajem Sjeverne Irske u novim okolnostima.
Naime, potreba zemljopisne prilagodbe područja valjanosti obveze jamca posljedica je činjenice da je u kontekstu zajedničkog provoza moguće ograničenje područja valjanosti na pojedine ugovorne stranke te je obveza jamca valjana u ugovornim strankama koje nisu precrtane u preuzetoj obvezi jamca. Stoga, korisnici osiguranja odlučuju o tome hoće li njihovo osiguranje biti valjano na području neke od  zemlje zajedničkog provoza, uključujući i UK nakon 31.12.2020, temeljem izmjene prihvaćene obveze jamca, odnosno odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja uz oslobođenje od polaganja osiguranja.

Pri tome valja imati na umu da u skladu s Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazuma o povlačenju UK-a iz Europske unije, Sjeverna Irska smatra se dijelom EU za potrebe ovog jamstva. Stoga, ako je područje UK isključeno iz valjanosti obveze jamca, jamac s poslovnim nastanom na carinskom području EU dužan je aneksom obveze jamca navesti adresu za dostavu pismena tj. imenovati zastupnika jamca u Sjevernoj Irskoj. Međutim, ako obveza jamca u kontekstu zajedničkog provoza postane valjana i u UK, jedinstvena adresa za dostavu pismena ili imenovani zastupnik u UK-u može obuhvaćati sve dijelove Ujedinjene Kraljevine, uključujući Sjevernu Irsku.

U tom smislu Carinska uprava će prilagoditi potvrde o zajedničkom osiguranju TC31 i TC33.
Korisnici odobrenja za polaganje zajedničkog osiguranja u provoznom postupku (CGU), koji žele koristiti odobrenje u UK-u u obvezi su podnijeti zahtjev za izmjenu postojećeg odobrenja u dijelu teritorijalnih izmjena, putem elektroničkog sustava Carinske odluke (CDS) link: https://e-carina.carina.hr/, nakon čega će biti pozvani na dostavu dodatka zajedničkom osiguranju za postupak provoza (osim u slučaju kada su oslobođeni od polaganja osiguranja), u skladu sa zahtjevom.

Pisane vijesti