Ujedinjeno Kraljevstvo – troškovi zračnog prijevoza

Slika /9076/Slika - ostale informacije.jpg

Dana 10. prosinca 2020. donesena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2038 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu uključivanja troškova zračnog prijevoza u carinsku vrijednost zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.
 

Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.
Nakon završetka prijelaznog razdoblja Carinski zakonik Unije (Uredba (EU) br. 952/2013) prestaje se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, osim na području Sjeverne Irske, te se na robu unesenu iz Ujedinjene Kraljevine na carinsko područje Unije trebaju primjenjivati carine. U skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (e) Carinskog zakonika Unije troškovi prijevoza do mjesta na kojem je roba unesena u carinsko područje Unije trebaju se uključiti u carinsku vrijednost uvezene robe.
Postotci ukupnih troškova zračnog prijevoza koji se uključuju u carinsku vrijednost robe utvrđeni su u Prilogu 23-01 Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447.
Nakon završetka prijelaznog razdoblja (prijelazno razdoblje završava 31. prosinca 2020.) Ujedinjenu Kraljevinu dodaje se na odgovarajući popis trećih zemalja u tom prilogu i to na način da će se u zadnjem retku prvog stupca tablice („Zona Q”) dodati sljedeći tekst: „Ujedinjena Kraljevina, osim Sjeverne Irske”. Isto se treba primjenjivati od 1. siječnja 2021.

Više o uključivanju troškova prijevoza u carinsku vrijednost može se naći na slijedećem linku:
 
https://carina.gov.hr/pojasnjenje-br-3-ctvp-posebnosti-postupanja-kod-ukljucivanja-i-iskljucivanja-dodatnih-troskova-u-carinsku-vrijednost/4058

Pisane vijesti