Povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva EU (BREXIT)

Slika /6356/Ostale informacije.jpg

Prema sadašnjem stanju pregovora o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Europske unije (EU) povlačenje će se provesti bez sporazuma što u području prekograničnog robnog prometa i carinskog poslovanja znači sljedeće:

Od 30.03.2019. u 00:00 sati  Ujedinjeno Kraljevstvo prestaje biti dio Carinske unije EU te se uspostavlja carinski nadzor na vanjskoj granici EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu. U skladu s tim, robna razmjena s Ujedinjenim Kraljevstvom odvijat će se uz primjenu carinskog zakonodavstva, odnosno primjenu mjera carinskog nadzora i carinskih postupaka.

a) Robni promet-iznošenje roba iz EU
Robe Unije (tzv. domaće robe) koje će se otpremati kupcima u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon 30.03.2019. u 00:00 sati bit će predmet carinskog nadzora i carinskih postupaka, što znači da će za te robe biti obvezno podnošenje izvozne deklaracije (i seta sigurnosno-zaštitnih podataka). To se odnosi i na robe Unije koje budu otpremljene prije stupanja na snagu povlačenja, a pristignu na vanjsku  granicu EU nakon povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva.
Robe koje nemaju status robe Unije (tzv. strane robe) otpremat će se kupcima u Ujedinjenom Kraljevstvu primjenom postupka provoza Unije (do odredišnog ureda na vanjskoj granici Unije – npr. u Francuskoj, Belgiji...) ili postupka zajedničkog provoza (do odredišnog ureda na području Ujedinjenog Kraljevstva uz uvjet da Ujedinjeno Kraljevstvo u međuvremenu pristupi Konvenciji o zajedničkom provozu, a korisnik postupka provoza osigura odgovarajuće jamstvo za postupak zajedničkog provoza valjano i na području Ujedinjenog Kraljevstva, kao zemlje zajedničkog provoza) ili postupka ponovnog izvoza kada je to propisano carinskim zakonodavstvom EU

b) Robni promet – unošenje roba u EU
Sve robe koje će nakon 30.3.2019. u 00:00 sati pristići iz Ujedinjenog Kraljevstva na vanjsku granicu EU (s ciljem unosa u EU) smatrat će se robom koja nema status robe Unije i sukladno tome biti će predmet carinskog nadzora. To između ostalog znači, da će se te robe u postupku provoza Unije otpremati do željenih odredišta u bilo kojoj državi članici EU pa tako i u Hrvatskoj, gdje će biti stavljene u neki od carinskih postupaka.  

c) Stope carine
Na robe koja se nakon 30.03.2019. unose iz Ujedinjenog Kraljevstva na carinsko područje EU-27, primjenjivat će se Uredba 2658/87 (Zajednička carinska tarifa, ZCT) odnosno stope carine za treće zemlje.

d) Zabrane i ograničenja
Na robe koja će se unositi u carinsko područje EU iz Ujedinjenog Kraljevstva ili iznositi iz EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu primjenjivat će se zabrane i ograničenja sukladno važećem EU zakonodavstvu i nacionalnom zakonodavstvu odnosne države članice.

e) Podrijetlo robe i primjena preferencijala
Od 30.3.2019. u 00:00 sati ne postoji sporazum o slobodnoj trgovini (FTA) između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, pa nema preferencijalne trgovine između EU i Ujedinjenog Kraljevstva. Od toga dana, Ujedinjeno Kraljevstvo postaje treća zemlja i na nju se prestaju primjenjivati EU povlašteni trgovinski aranžmani s trećim zemljama (FTA, GSP)
 
f) Putnički promet
Putnički promet s Ujedinjenim Kraljevstvom odvijat će se na način propisan carinskim zakonodavstvom i jednak je onome s bilo kojom trećom zemljom.
 
Carinska uprava će  na web stranicama pravovremeno objavljivati sve relevantne informacije i novosti vezane za tijek postupka izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz punopravnog članstva Europske unije, a koje se odnose na postupanja u dijelu primjene carinskog zakonodavstva. Također, sve informacije i novosti mogu se pratiti i na web stranici Europske komisije na linku: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en .

Pisane vijesti