Privremena primjena Sporazuma o trgovini i suradnji između EU i Ujedinjene Kraljevine

Slika /9138/shutterstock_110315702.jpg

S  1. siječnjem 2021. godine počinje se privremeno primjenjivati Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK. U nastavku detaljnije o uvjetima za primjenu preferencijalne stope carine, obvezama izvoznika kod izdavanja dokaza o podrijetlu.
 

24. prosinca 2020. postignut je dogovor između pregovarača EK i UK o budućim odnosima EU-a i UK, koji obuhvaćaju: Sporazum o trgovini i suradnji, Sporazum o razmjeni klasificiranih podataka te Sporazum o suradnji u korištenju nuklearne energije u civilne svrhe.
 
Sporazum o trgovini i suradnji https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en privremeno se primjenjuje od 01.01.2021. godine. Istim je predviđeno da roba ukoliko je stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u istom može ostvariti preferencijalnu stopu carine prilikom uvoza u EU ili UK.

 
Uvoz u EU iz GB

Kako bi ostvarila preferencijalnu stopu carine pri uvozu u Uniju ili Ujedinjenu Kraljevinu roba mora steći podrijetlo (EU ili GB), treba ju pratiti propisana tvrdnja o podrijetlu, te deklarant mora zahtijevati primjenu preferencijalne stope. Pri uvozu u Uniju robe sa GB podrijetlom predviđena je preferencijalna stopa od 0% na nivou poglavlja KN za svu robu. Umjesto prilaganja tvrdnje o podrijetlu (prilog ORIG-4 tekst tvrdnje o podrijetlu) za jednu ili više pošiljaka istovjetne robe koju sastavlja izvoznik na računu ili komercijalnom dokumentu, deklarant može deklarirati i tzv. „znanje uvoznika“ te dokumentacijom dobivenom od izvoznika/proizvođača dokazivati da je roba zadovoljila odredbe stjecanja i stekla podrijetlo zemlje izvoznice.

Prilikom deklariranja dokaza o podrijetlu u carinskoj deklaracije koriste se slijedeće šifre:
  • U116 – tvrdnja o podrijetlu;
  • U117-znanje uvoznika;
  • U118-tvrdnja o podrijetlu za višestruke pošiljke.
Prilikom deklariranja šifre podrijetla u carinskoj deklaraciji i/ili tvrdnji o podrijetlu potrebno je koristiti šifre EU ili GB.

Ukoliko roba nije stekla podrijetlo zemlje izvoznice (GB) i/ili je ne prati pravovaljani dokaz o podrijetlu na robu se pri uvozu u EU plaća stopa carine za treće zemlje.
Zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine može se podnijeti kod puštanja robe u slobodan promet ili naknadno (ne kasnije od 3 godine od puštanja u slobodna promet) uz prilaganje valjanog dokaza ili deklariranje znanja uvoznika. Rok valjanosti tvrdnje o podrijetlu je 12 mjeseci, tj. u tom roku od sastavljanja mora biti podnesen carini zemlje uvoznice.

 
Izvoz iz EU u UK

Prilikom izvoza robe u UK za robu koja je stekla EU podrijetlo kako je propisano Sporazumom o trgovini i suradnji istu treba pratiti tvrdnja o podrijetlu za jednu ili višestruke pošiljke s napomenom da tvrdnju o podrijetlu može izdati isključivo registrirani izvoznik (nije nužno za pošiljke do 6.000 EUR-a) i u tvrdnji treba navesti REX broj.
Detaljnije o registriranim izvoznicima možete vidjeti na https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/sustav-registriranih-izvoznika-rex/4654.

Skrećemo pozornost da je Sporazumom predviđen drawback tj. ukoliko se roba proizvodi u sustavu unutarnje proizvodnje i stekla je EU podrijetlo i izvoznik sastavlja tvrdnju o podrijetlu prije izvoza iz EU u UK nije potrebno podnositi obračunsku deklaraciju za plaćanje carine na materijala s podrijetlom.
Ujedno napominjemo da je zbog kratkog vremena od objave Sporazuma i privremene primjene izvoznicima koji imaju informaciju da se radi o izvozu robe s EU podrijetlom ali nisu uspjeli pribaviti od dobavljača sve potrebne izjave dobavljača, da mogu sastaviti tvrdnju o podrijetlu i bez da posjeduju predmetne izjave dobavljača ali su u obvezi iste posjedovati u roku od 12 mjeseci od početka privremene primjene Sporazuma.
 
Prijelazne odredbe za robu u tranzitu ili skladištima

Predmetnim Sporazumom propisane su i prijelazne odredbe i za robu koja je u skladištima na dan početka primjene sporazuma ili u tranzitu iz zemlje izvoza u zemlju uvoza ili pod carinskom kontrolom u zemlji uvoza bez da su plaćena carinska davanja, da se i za takvu robu primjenjuje odredbe Sporazuma te da se može podnijeti zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine u okviru 12 mjeseci.
 
 

Stranica