Povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva EU (BREXIT)

Slika /6356/Ostale informacije.jpg

Pregovori o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Europske unije (EU) još traju.

Na temelju zahtjeva UK za produljenje dvogodišnjeg roka povlačenja, i u skladu s odlukom Europskog vijeća donesenom na sastanku održanom 10. travnja 2019. godine, rok za povlačenje UK iz EU-a produljen je do 31. listopada 2019. Kako je vlada UK prihvatila odobreno produljenje, i s obzirom da nije postignut sporazumom kojim bi bio utvrđen neki drugi datum povlačenja, povlačenje UK-a iz članstva EU stupit će na snagu dana 31. listopada 2019.

Pod uvjetom izlaska bez sporazuma, Ujedinjeno Kraljevstvo prestaje biti dio Carinske unije EU te se uspostavlja carinski nadzor na vanjskoj granici EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu. U skladu s tim, robna razmjena s Ujedinjenim Kraljevstvom odvijat će se uz primjenu carinskog zakonodavstva, odnosno primjenu mjera carinskog nadzora i carinskih postupaka.

Gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe) koji otpremaju robu kupcima u Ujedinjeno Kraljevstvo ili primaju robu iz Ujedinjenog Kraljevstva morati će biti registrirani u EORI sustav, odnosno morati će imati valjani EORI broj. Sve informacije o ishođenju EORI broja dostupne su na stranici Carinske uprave: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/upute-3514/registracija-subjekata-eori/2486.

a) Robni promet-iznošenje roba iz EU
Robe Unije (tzv. domaće robe) koje će se otpremati kupcima u Ujedinjeno Kraljevstvo bit će predmet carinskog nadzora i carinskih postupaka, što znači da će za te robe biti obvezno podnošenje izvozne deklaracije (i seta sigurnosno-zaštitnih podataka). To se odnosi i na robe Unije koje budu otpremljene prije stupanja na snagu povlačenja, a pristignu na vanjsku  granicu EU nakon povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva.
Robe koje nemaju status robe Unije (tzv. strane robe) otpremat će se kupcima u Ujedinjenom Kraljevstvu primjenom postupka provoza Unije (do odredišnog ureda na vanjskoj granici Unije – npr. u Francuskoj, Belgiji...) ili postupka zajedničkog provoza (do odredišnog ureda na području Ujedinjenog Kraljevstva uz uvjet da Ujedinjeno Kraljevstvo u međuvremenu pristupi Konvenciji o zajedničkom provozu, a korisnik postupka provoza osigura odgovarajuće jamstvo za postupak zajedničkog provoza valjano i na području Ujedinjenog Kraljevstva, kao zemlje zajedničkog provoza) ili postupka ponovnog izvoza kada je to propisano carinskim zakonodavstvom EU

b) Robni promet – unošenje roba u EU
Sve robe koje će pristići iz Ujedinjenog Kraljevstva na vanjsku granicu EU (s ciljem unosa u EU) smatrat će se robom koja nema status robe Unije i sukladno tome biti će predmet carinskog nadzora. To između ostalog znači, da će se te robe u postupku provoza Unije otpremati do željenih odredišta u bilo kojoj državi članici EU pa tako i u Hrvatskoj, gdje će biti stavljene u neki od carinskih postupaka.  

c) Stope carine
Na robe koje se unose iz Ujedinjenog Kraljevstva na carinsko područje EU-27, primjenjivat će se Uredba 2658/87 (Zajednička carinska tarifa, ZCT) odnosno stope carine za treće zemlje.

d) Zabrane i ograničenja
Na robe koja će se unositi u carinsko područje EU iz Ujedinjenog Kraljevstva ili iznositi iz EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu primjenjivat će se zabrane i ograničenja sukladno važećem EU zakonodavstvu i nacionalnom zakonodavstvu odnosne države članice.

e) Podrijetlo robe i primjena preferencijala
Ne postoji sporazum o slobodnoj trgovini (FTA) između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, pa nema preferencijalne trgovine između EU i Ujedinjenog Kraljevstva. Od toga dana, Ujedinjeno Kraljevstvo postaje treća zemlja i na nju se prestaju primjenjivati EU povlašteni trgovinski aranžmani s trećim zemljama (FTA, GSP).
 
f) Putnički promet
Putnički promet s Ujedinjenim Kraljevstvom odvijat će se na način propisan carinskim zakonodavstvom i jednak je onome s bilo kojom trećom zemljom.
 
Carinska uprava će  na web stranicama pravovremeno objavljivati sve relevantne informacije i novosti vezane za tijek postupka izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz punopravnog članstva Europske unije, a koje se odnose na postupanja u dijelu primjene carinskog zakonodavstva. Također, sve informacije i novosti mogu se pratiti i na web stranici Europske komisije na linku: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hr .

Stranica