Ugovori o carinskoj suradnji

 • 17.5.2010 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 9/2010) - link
 • 18.2.2009 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 1/10) - link
 • 1.1.2008 - Uredba o objavi Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 15/99) – 15.12.99.g. - link
 • 1.1.2008 - Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 5/00) – 14.04.00.g. - link
 • 1.1.2008 - Uredba o objavi Ugovora između RH i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 4/01) – 30.03.01.g - link
 • 1.1.2008 - Uredba o objavi Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Češke o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 3/00) – 23.02.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade RH i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 5/00) – 14. 04.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade RH i Vlade Češke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, terorizmu i drugih vrsta opasnih kriminalnih djelatnosti (NN-MU 11/02) – 6.09.02.g. - link
 • 18.12.2007 - Uredba o objavi Ugovora između Vlade RH i Vlade Turske Republike o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 1/00) – 14.01.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Uredba o objavi Ugovora između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja (NN-MU 11/02) – 6.09.02.g. - link
 • 31.5.2007 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministra Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 9/07) - link
 • 27.4.2006 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 10/06) - link
 • 15.12.2005 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 2/06) - link
 • 9.12.2005 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 02/06) - link
 • 10.6.2005 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske I Vlade Republike Slovenije u međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 8/05) - link
 • 30.5.2005 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 11/06) - link
 • 27.10.2003 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 3/04) - link
 • 4.3.2003 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 11/03) - link
 • 21.5.2002 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji,istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja (NN-MU 11/02) - link
 • 27.7.2000
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 4/01) - link
 • 3.11.1999 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 03/00) - link
 • 9.9.1999 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 15/99) - link
 • 10.2.1999 - Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (NN-MU 1/00) - link