Ostali ugovori i sporazumi

 • 28.6.2012 - Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku i Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom - link
 • 18.12.2007 - Odluka o objavi Ugovora – Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Međunarodni program kontrole droga – UNDCP (NN-MU 7/97) – 09.05.97.g. - link
 • 18.12.2007 - Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda (NN-MU 10/99) – 31.08.99.g. - link
 • 18.12.2007 - Konvencija o povlaticama i imunitetima specijaliziranih ustanova (NN-MU 10/99) – 31.08.99.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potrvđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih žIvotinja i biljaka (NN-MU 12/99) – 18.10.99.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (NN-MU 5/00) – 14.04.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja (NN-MU 10/00) – 7.07.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja (NN-MU 2/01) – 2.02.01.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (NN-MU 5/00) – 14.04.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju kaznenopravne konvencije o korupciji (NN-MU 11/00) – 6.10.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (NN-MU 6/00) – 3.05.00.g. - link
 • 18.12.2007 - Objava o stupanju na snagu Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (NN-MU 11/02) – 6.09.02.g. - link