Uputa br. 30/16 o uporabi statusa ovlaštenog primatelja