Upotreba kratica, ISO - Alpha oznaka, na dokazima o preferencijalnom podrijetlu robe