84-24-JN Usluge prilagodbe i pripreme za recertifikaciju prema ISO 27001:2022 normi

84-24-JN Poziv za dostavu ponuda

27.03.2024. | pdf (337kb)