6-23-JN Produženje prava korištenja programskog paketa za održavanje virtualnih konferencija i sastanaka

6-23-JN Poziv za dostavu ponuda

09.08.2023. | pdf (372kb)