Korisni linkovi

Pristup zakonodavstvu Europske unije i svim dokumentima koji se smatraju javnima omogućeno je putem web-stranice:
Pregled stranice od 1. srpnja 2013. godine dostupan je i na hrvatskog jeziku.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
 


DG TRADE – Glavna uprava za trgovinu, informacije o antidampinškim i kompenzacijskim postupcima i mjerama koje su na snazi pri uvozu u EU ili koje primjenjuju treće zemlje prema robi EU podrijetla
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
 

Izdavanje uvoznih i izvoznih dozvole za poljoprivredne proizvode u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
http://www.apprrr.hr/
Uvozne i izvozne dozvole


 
Prikupljanje zahtjeva, njihovo prosljeđivanje Europskoj komisiji te zastupanje interesa podnositelja zahtjeva u okviru antidampinških/kompenzacijskih mjera te autonomnih tarifnih suspenzija i kvota kao mjera zajedničke trgovinske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj je u nadležnosti  Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg N.Š. Zrinskog 7-8, Zagreb
http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/