05.06.2018. Prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz ferosilicija podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/824 od 4. lipnja  2018. prekinut je antidampinški postupak vezan uz uvoz ferosilicija podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.

Slijedom toga neće doći do uvođenja antidampinške mjere na uvoz ferosilicija (FESI),  feroslitine s najmanjim masenim udjelom silicija od 20 %, ali ne većim od 96 %  i najmanjim masenim udjelom željeza od 4 % , obuhvaćenog KN oznakom KN 7202 21 00, 7202 29 10 i 7202 29 90 podrijetlom iz Egipta i Ukrajine.