03.10.2018. Ostaje na snazi konačna antidampinška carina na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine.

Nakon provedenog postupka revizije, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1469 od 1. listopada 2018. godine, produžena je primjena antidampinške carine na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine, uvedene Uredbom vijeća (EZ) br. 2320/1997 od 11. studenog 1997. godine na predmetne bešavne cijevi podrijetlom iz Rusije te Uredbom vijeća (EZ) br. 348/2000 od 14. veljače 2000. godine na bešavne cijevi podrijetlom iz Ukrajine te prethodnom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera zadržane Uredbom Vijeća (EU) br. 585/2012 od 26. lipnja 2012. godine.

Uredbom su obuhvaćene bešavne cijevi od željeza ili čelika, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm s ekvivalentom ugljika (CEV) ne većim od 0,86 u skladu s formulom Međunarodnog instituta za zavarivanja (IIW) i kemijskom analizom, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 i ex 7304 59 93  (oznake TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 i 7304599320) i podrijetlom iz Rusije i Ukrajine.