X. Javna prodaja neposrednom prodajom pisanim ponudama za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – rabljeni akumulatorski i ručni alat Wurth te materijal za stolariju, 22.09. – 03.10.2023.

 • Slika /13259 oglas Rijeka alat Wurth/1.alat wurth.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
   X. prodaja referentni broj: 415-01/21-02/1107
 
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
R. br. Naziv artikla  kom Cijena za kom Euro Osnovna cijena Euro Carina % Carina Euro Cijena + carina PDV 25% Euro Ukupno Euro
1 Udarna bušilica WURTH rabljena 1 28,01 28,01 2,7 0,76 28,77 7,19 35,96
2 Aku bušilica WURTH rabljena 1 21,01 21,01 2,7 0,57 21,58 5,39 26,97
3 Kutna brusilica WURTH rabljena 1 16,34 16,34 2,7 0,44 16,78 4,20 20,98
4 Punjač baterije WURTH rabljen 1 11,67 11,67 0 0,00 11,67 2,92 14,59
5 Produžni kabel rabljen 1 3,50 3,50 3,7 0,13 3,63 0,91 4,54
6 Pištolj za pur pjenu rabljen 1 0,70 0,70 0 0,00 0,70 0,18 0,88
7 Pur pjena Wurth 7 2,24 15,68 6,5 1,02 16,70 4,17 20,87
8 Vijci 210 0,01 2,10 3,7 0,08 2,18 0,54 2,72
9 Čelični kutni podložak vinkl 29 0,70 20,30 2,7 0,55 20,85 5,21 26,06
10 Kvake za stolariju 13 0,93 12,09 2,7 0,33 12,42 3,10 15,52
11 Izolacijski stiropol za rolete 10 4,67 46,70 3,7 1,73 48,43 12,11 60,53
  Sveukupno Euro: 275   178,10   5,59   45,92 229,62
  Sveukupno HRK:               1.730,05
Fiksni tečaj konverzje 1 Euro = 7,53450 HRK
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA:
 
Početna vrijednost iznosi:
 
LOT-1 =229,62 Euro (=1.730,05 HRK),
 
 
4. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Obrazac ponude nalazi se uz oglas pod “Dokumenti”.
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe te iznos ponude mora biti veća od početne vrijednosti.
 
 
5. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
6. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj – ponuda za javnu prodaja – Wurth”
 
 
7. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom na navedenu adresu, na obrascu ponude koji se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. U ponudi navesti popis priloga
 6. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
8. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršit će se u vremenu od 22. rujna do 3. listopada 2023. godine u 9:00 sati.
 
Obrazac ponude u Word.doc datoteci, nalazi se uz oglas pod “Dokumenti”.
 
 
9. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 3. listopada 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
10. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje
 
 
11. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu koja mora biti veća od početne, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
 
12. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
13. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene).
 
 
14. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka, bez garancije.
 
 
15. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude može se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
-Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene.
 
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.