JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA - PCU OSIJEK