Prva usmena javna dražba za robu Područnog carinskog ureda Rijeka - Obrađena obojena koža, Presvlake od tkanine (tri kompleta - 46 kom.), 23.07.2019.

Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe ovim putem poziva zainteresirana pravne osobe, fizičke osobe i fizičke osobe obrtnike na usmenu javnu dražbu za predmetnu robu
 
1. BROJ JAVNE PRODAJE:
 
LOT 1: Obrađena obojena koža- broj prodaje: 6/2017
LOT 2: - Presvlake od tkanine- broj prodaje: 9/2017
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Usmena javna dražba održat će se 23. srpnja 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjel prodaje robe,  polukat , soba br. 8, Riva Boduli 9.
 
Objava rezultata usmene javne dražbe bit će 23. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE:
 
  • LOT 1: Obrađena obojena koža: 850,00 kn. (dimenzije 30x60 cm)
 
  • LOT 2: Presvlake od tkanine (tri kompleta - 46 kom.): 127,50 kn.
 
 
Uplata jamčevine u visini od 10% početne cijene robe vrši se na evidentne račune Područnog carinskog ureda Rijeka i to:
 
Za LOT 1: (Koža: 85,00 kn)
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00059616

Za LOT 2: (Presvlake:12,75 kn)
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00003117
 
 
Prikupljanje ponuda provodi se za svaki LOT posebno a usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave. U cijenu su uključeni carina i PDV.
 
Roba se može pogledati u carinskom skladištu Područnog carinskog ureda Rijeka uz prethodnu najavu na tel. 051/525-134 ili 051/525-157, Odjela za prodaju robe, Riva Boduli 9.
Kupac je dužan preuzeti robu u roku od deset (10) dana.
 
4.  POSTUPAK  USMENE JAVNE DRAŽBE
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Rijeka, Odjelu za prodaju robe, prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu- zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.

Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.
 
.
 
               
 
 

 
.