Službenik za zaštitu osobnih podataka

Carinska uprava, kao tijelo javne vlasti koje je voditelj obrade podataka, imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka koji je uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka, te služi kao kontakt za sva pitanja ispitanika u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka u svom djelovanju obavlja poslove informiranja i savjetovanja voditelja obrade te zaposlenika koji vrše obradu, surađuje s nadzornim tijelom, te djeluje kao kontrolna točka prema nadzornom tijelu. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci:
e-mail: zastita.podataka@carina.hr

ili putem pošte:

MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA

n/p službenika za zaštitu osobnih podataka
Aleksandera von Humboldta 4a
10000 Zagreb