Zapisnik o III. javnoj prodaji putem pisanih ponuda strane robe - „sjedala s metalnim okvirima“ Područnog carinskog ureda Zagreb, 16.04.2021.


1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

         415-01/21-02/169 
2.   ZAPISNIK
 
Dana 16.04.2021. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb održana je treća javna prodaja putem prikupljanja pisanih ponuda za  robu i to:
 
  • SJEDALA S METALNIM OKVIRIMA (14 komada)
 
Za sudjelovanje u javnoj prodaji, jamčevinu u iznosu od 52,00 kuna (10 % početne prodajne cijene 520,00 kuna)  uplatio je :
 
  1. Neven Pavličić– Zagreb
 
Predmet prodaje „Sjedala sa metalnim okvirima“ prodane su jedinom ponuđaču koji je ponudio iznos viši od početne cijene:
 
  • Neven Pavličić – Zagreb koji je ponudio konačnu cijenu u iznosu od 531,00 kune (663,75 kune s davanjima).


                                                                                 Povjerenstvo Područnog carinskog ureda Zagreb