I. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – ženske i muške hlače, košulje, zimske jakne, haljine, tunike, 29.09. – 18.10.2021.

 • Slika /9822/odjeca1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
 1. prodaja broj
    referentni broj: 415-01/15-02/311
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
        Ženska i muška odjeća, zimske jakne, haljine, tunike, košulje:
 • LOT-1: 182 kom za =24.067,00 HRK
 
R.br. ARTIKL MJERA UKUPNO CIJENA / KOM  UKUPNO HRK
1 ŽENSKA JAKNA ECO KOM 6 150,00 900,00
2 ŽENSKI SKAFANDER SINCE PVC KOM 5 250,00 1.225,00
3 DJEČJI SKAFANDER PVC KOM 1 125,00 125,00
4 ŽENSKI SKAFANDER DUGI PVC KOM 2 250,00 500,00
5 ŽENSKI SKAFANDER SINCE PVC KOM 6 200,00 1.200,00
6 ŽENSKA MAJICA HAPPENING VUNENA KOM 5 100,00 1.000,00
7 ŽENSKA VESTA MAUGIRIL KOM 4 150,00 600,00
8 ŽENSKA JAKNA S KAPULJAČOM KOM 3 130,00 390,00
9 MUŠKA VESTA MAUI PAMUK KOM 7 200,00 1.400,00
10 MUŠKA KOŠULJA GIOVANNI FERINNI KOM 4 120,00 480,00
11 MUŠKA KOŠULJA GIOVANNI FM KOM 1 100,00 100,00
12 MUŠKA KOŠULJA AMADEUS KOM 4 110,00 440,00
13 MUŠKE HLAČE KRATKE BERMUDE AMADEUS KOM 1 100,00 100,00
14 MUŠKE HLAČE KRATKE BERMUDE AMADEUS 3/4 KOM 3 150,00 450,00
15 MUŠKE HLAČE AMADEUS KOM 1 200,00 200,00
16 MUŠKE HLAČE AMADEUS KOM 1 100,00 100,00
17 MUŠKE HLAČE AMADEUS KOM 3 130,00 390,00
18 MUŠKE HLAČE JEANS KOM 2 175,00 350,00
19 MUŠKE HLAČE JEANS KOM 3 150,00 450,00
20 ŽENSKE TUNIKE KOM 4 120,00 480,00
21 ŽENSKE VESTE KOM 6 150,00 900,00
22 ŽENSKE SUKNJE KOM 3 120,00 360,00
23 ŽENSKE HLAČE TEKSTIL PROMET KOM 4 145,00 580,00
24 ŽENSKE HLAČE HAPPENING KOM 1 132,00 132,00
25 ŽENSKE HLAČE SAMT KOM 1 140,00 140,00
26 ŽENSKE HLAČE JEANS KOM 1 115,00 115,00
27 ŽENSKE TAJICE PVC KOM 1 125,00 125,00
28 ŽENSKE TRENIRKE PAMUK KOM 2 105,00 210,00
29 ŽENSKE HLAČE JEANS KOM 1 125,00 125,00
30 ŽENSKE HLAČE PAMUK PVC KOM 1 140,00 140,00
31 DJEČJA TRENIRKA FILMAR PAMUK KOM 3 100,00 300,00
32 ŽENSKA TUNIKA MODA D&F PAMUK KOM 2 125,00 250,00
33 ŽENSKA TUNIKA KNITWEAR KOM 1 120,00 120,00
34 ŽENSKA HALJINE LANENE NEW COLECTION KOM 22 120,00 2.640,00
35 ŽENSKA HALJINA PURO LINO LAN KOM 6 125,00 750,00
36 ŽENSKA HALJINA PURO LINO LAN KOM 23 110,00 2.530,00
37 ŽENSKA HALJINA ITALY MODA VISKOZA KOM 3 100,00 300,00
38 ŽENSKA HALJINA DUGI RUKAV PAMUK KOM 2 100,00 200,00
39 TUNIKA KAŠMIR D.D. STYLE KOM 2 120,00 240,00
40 ŽENSKA MAJICA N&P KOM 1 140,00 140,00
41 ŽENSKE HLAČE HAPPENING PAMUK KOM 1 100,00 100,00
42 ŽENSKA TUNIKA MREŽASTA KOM 5 110,00 550,00
43 ŽENSKA TUNIKA MREŽASTA KOM 3 120,00 360,00
44 ŽENSKA TUNIKA FH MODA PAMUK KOM 2 110,00 220,00
45 ŽENSKA TUNIKA ITALY MODA VISKOZA KOM 2 110,00 220,00
46 ŽENSKA MAJICA MONXCO KOM 2 100,00 200,00
47 ŽENSKA TUNIKA GIUALE PAMUK KOM 1 100,00 100,00
48 ŽENSKA TUNIKA STIL PART KOM 1 150,00 150,00
49 ŽENSKA TUNIKA FASCHION STYLE KOM 1 115,00 115,00
50 ŽENSKA SUKNJA FILIP I LEO KOM 8 100,00 800,00
51 ŽENSKA HALJINA LJETNA PARIS STYLE KOM 2 175,00 350,00
52 ŽENSKE HLAČICE KOM 2 100,00 200,00
  SVEUKUPNO   182   24.067,00
 
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
 
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati
 
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena po LOT-ovim iznosi:
LOT-1                  =24.067,00 HRK
 
 
4. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
 
 
5. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi:
LOT-1                    =2.406,70 HRK
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11 ili HR99,
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7170-00043915
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7129-00043915
 
 
 
6. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
 
7. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj - ponuda - javna prodaja – odjeća”
 
 
 
9. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom na navedenu adresu, na obrascu ponude koji se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave, 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. IBAN računa za povrat jamčevine,
 6. U ponudi navesti popis priloga,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
10. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:
13. listopada 2021. u 09:00 sati.
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršiti će se u vremenu od 29. rujna do 13. listopada 2021. godine u 9:00 sati.
 
 
11. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 13. listopada 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
 
12. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje
 
 
13. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
 
 
14. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
15. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene)
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene.
 
Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se jamčevina najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja postupka prodaje.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.
 
 
 
16. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, ukoliko je to potrebno.
 
 
 
17. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude može se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
 • Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene
 
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.