Česta pitanja i odgovori 
Molim informaciju koliko bi bila carinska stopa za uvoz zlata iz Ugande i Južnoafričke Republike. Radi se o polugama zlata čistoće 97,5%. Koja je dokumentacija potrebna pri uvozu?
Odgovor:Nastavno na Vaš upit, predmet uvoza iz Ugande i Južnoafričke Republike su zlatne poluge čistoće 97,5 %. Pretpostavljamo da pod polugama smatrate ingote od zlata.
U Carinskoj tarifi, na prvoj podjeli, zlato se dijeli na monetarno i nemonetarno. Obzirom da se pod monetarnim zlatom smatra zlato koje je predmet razmjene nacionalnih ili međunarodnih monetarnih vlasti ili ovlaštenih banaka, pretpostavljamo da vaše zlatne poluge nisu monetarno zlato.
Nadalje, nemonetarno zlato se dijeli prema stupnju obrade tj. na neobrađeno ili u obliku poluproizvoda i na gotove proizvode zlatarstva.
Slijedom prethodno navedenog, ako su predmet uvoza poluge (ingoti) na kojima nije otisnuto ništa ili samo oznaka mase, finoće i žig proizvođača, takve poluge razvrstavamo u tarifnu oznaku 7108 12 00 00 kao zlato u neobrađenom obliku.
Na uvoz ovakvih poluga iz Ugande i Južnoafričke Republike nema nikakvih ograničenja niti zabrana. Stopa carine za treće zemlje iznosi 0%. 
 
Molim vas mišljenje za ispravnom tarifnom oznakom proizvoda: reklamna zastava za plažu na aluminijskom nosaču (jarbol) sa bazom Razmatram tarifne oznake 6307, 7610 ili 4911, te nisam siguran.
Odgovor:
Prema dostavljenim informacijama mišljenja smo da proizvodu iz Vašeg upita bitan značaj daje aluminijski nosač. Aluminijski nosač s postoljem ne predstavlja konstrukciju te se razvrstava u tarifnu oznaku 7616 99 90 99 kao ostali proizvodi od aluminija.
 
Pristigla nam je roba u uvozu. Gornji dio pidžame ženske 53% pamuk, 47% viskoza, te donji dio pidžame ženske 53% pamuk, 47% viskoza. Odvojeno u različitim pošiljkama.
Uvoznik je imenovanu robu dopremio u jednom kontejneru, ali je svaki dio robe zasebno iskazan na svojoj uvoznoj fakturi.

Također i svaki dio robe ima svoju zasebnu narudžbu.
Uvoznik u maloprodaji tu istu robu kasnije prodaje svaki dio kao zasebni artikl.

Imamo nedoumicu vezano za razvrstavanje u tarifnu oznaku iz razloga što uvoznik to prodaje kao odjeću za spavanje (gornji i donji dio pidžame).
Naša nedoumica je da li se ovo može deklarirati kao donji dio pidžame pod tarifnu oznaku 6108 21 00 00 i zasebno gornji dio pidžame pod istu tarifnu oznaku kao dva artikla?
Ili se pod pidžamama podrazumijeva da ide samo ukoliko je cijeli set pri deklariranju podnesen.

Ukoliko mora biti cijeli set da li bi to onda značilo da se u ovome slučaju gornji dio pidžame mora deklarirati pod žensku košulju, a donji dio pidžame pod hlače? Uvoznik nam tvrdi da mu je u drugoj državi članici roba tako deklarirana.ODGOVOR:

Pidžama se sastoji od dva dijela i to od:
 
              -odjevnog predmeta namijenjenog za gornji dio tijela i
              -od hlača ili kratkih hlača jednostavnog kroja, bez otvora ili s otvorom na prednjoj strani.

Dijelovi ovakvih pidžama moraju biti odgovarajućih i usklađenih veličina, prilagođenog kroja, od istog materijala, boja, ukrasa i stupnja završne obrade, tako da je očevidno da će ih skupa nositi jedna osoba.

Proizvodi iz Vašeg upita ne ispunjavaju gore navedeni uvjet te ih je potrebno razvrstati odvojeno: gornji dio kao košulja (6106), a donji dio kao hlače (6104).


 
U koju KN oznaku se razvrstava hrana za kanarince sljedećeg sastava?
Kanarinsko sjeme 64%
Sjeme Nigera 15%
Laneno sjeme 6%
Oljuštena zob 5,5%
Konoplja 5%
Divlje sjeme 4,5%?

Odgovor:

Hrana za kanarince navedenog sastava razvrstava u KN oznaku 2309 90.
U koju KN oznaku se razvrstava merkantilna pšenica?
Merkantilna pšenica tvrda razvrstava se u KN oznaku 1001 19 00 ukoliko je vrste Triticum durum.

Ostala merkantilna pšenica razvrstava se u KN oznaku 1001 99 00.
Možete li mi dati informaciju koliko se plaćaju carinske i druge pristojbe za kupnju prstena s dijamantom (npr. 2 ct) online iz Izraela i uvoz u RH, čija je maloprodajna cijena od pravne osobe 5.800 EUR ? U privitku šaljem sliku.


Riječ je o dijamantnom prstenu od bijeloga zlata (14 karata), glavni dijamant ima 2 karata, okrugli, F (boja)-VS2 (čistoća), i čistoća mu je prepravljana (zbog toga je jeftiniji), mali dijamanti okolo imaju sve skupa 0.50 karata, D boje i VS-SI čistoće.
Cijena je 5 496,81 EUR.

Odgovor:
 
Stopa carine za draguljarske proizvode (prsten) od plemenitih kovina za treće zemlje (Izrael) iznosi 2,5%. PDV je 25%.
 
Međutim, u postupku uvoza mogu nastati i biti obračunati i drugi troškovi nastali u HR, a za koje nije nadležna Carinska uprava, na primjer: provođenje postupka carinjenja, troškovi ovlaštenog zastupnika - špeditera i drugo.

Ti troškovi su propisani tarifama i cjenicima pravnih osoba koje ih naplaćuju i na njih Carinska uprava nema utjecaja te se za njihov iznos potrebno obratiti onima koji ih naplaćuju.

 
Uvozili bi nikotinske vrećice (nicotine pouch) iz Kine.