Seminar o upravljanju programom „Carina 2013“ (Customs 2013), Sinaia, Rumunjska, 26-28 studeni 2007. godine

 

       U okviru programa Zajednice „Carina 2007“, u kojem Republika Hrvatska aktivno sudjeluje od 2006. godine, u Sinaii, Rumunjska, održan je seminar na temu početka novog programa „Carina 2013“, koji normativno i sadržajno predstavlja nastavak programa Carina 2007.

       Na seminaru su sudjelovali predstavnici Europske komisije te predstavnici menadžmenta programa svih zemalja sudionica, a to su zemlje članice EU i zemlje kandidatkinje koje su potpisom Memoranduma o razumijevanju pristupile Programu Carina 2007 (Hrvatska i Turska).

       Delegacija Republike Hrvatske na spomenutom sastanku je sudjelovala u sastavu: Željko Franjić, načelnik Odjela za europske integracije i kontakt osoba za EU komunikacijsku mrežu za carinsku uniju, Miroslav Lučić, stručni savjetnik i Nacionalni koordinator za program Carina 2007/2013, Samanta Mazzi, stručni savjetnik i nacionalni koordinator za razmjenu.

       Cilj seminara bio je pripremiti početak novog programa na način da sve uključene strane budu informirane o uspostavi novih propisa i procedura te predstaviti izazove koji očekuju ovaj novi program kao i sve njegove članove u nadolazećim godinama.

       Tijekom provedbe seminara sudionici su informirani o sličnostima i razlikama između programa Carina 2007 i Carina 2013 (posebno u pogledu pravnog okvira), o propisima i procedurama primjenjivim u programu Carina 2013, o potrebi osiguranja jedinstvene primjene istih te o različitim zadacima koji su povezani sa ulogom koordinatora Programa.

       Pored toga, predstavljena je i analizirana Odluka Vijeća i Europskog parlamenta br. 624/2007/EC o Programu Carina 2013, kao i nove verzije Priručnika za upravljanje programom, Financijskog priručnika i Priručnika za razmjene.

       Osim plenarnog dijela, seminar se odvijao i kroz radionice po grupama koje su bile namijenjene analizi i razmjeni informacija među predstavnicima pojedinih zemalja vezano za praksu u upravljanju programom, problemima koji se javljaju i mogućim rješenjima te ulozi Nacionalnih koordinatora koja bi se trebala razvijati u smjeru od administriranja prema upravljanju programom.

       Osim navedenog, predstavljen je i novi elektronski modul ART (Activity Reporting Tool) s ciljem obuke koordinatora za efikasniju uporabu ovog alata. ART omogućuje unos podataka, praćenje aktivnosti i izvješćivanje o provedbi programa.

       Na kraju je predstavljena konačna evaluacija programa Carina 2007 koji, iako se financijski provodi do 30.3.2008., službeno završava 31.12.2007. Predstavnici Europske komisije održali su prezentaciju o radu projektne grupe „Uloga carine u budućnosti“ i seminaru istog naziva koji je održan u listopadu ove godine u Portugalu na razini direktora i rukovodstva carinskih uprava.

       Seminar je organiziran uspješno i uz veliki trud zemlje domaćina. Bilo je prilika za razmjenu iskustava i informacija te upoznavanje i povezivanje s kolegama koordinatorima iz drugih zemalja. 

 

 
 
 

 

 Pisane vijesti