Objavljena dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

Na web stranicama Carinske uprave u dijelu Propisi - Carinski propisi objavljena je dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona, a vezano uz stupanje na snagu Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 35/11)Pisane vijesti