Nove sheme EMCS poruka

Na web stranicama Carinske uprave unutar izbornika e-Carina – EMCS objavljene su nove sheme poruka za EMCS aplikaciju. Nova je samo shema poruke IE815 u kojoj je polje Package postalo obavezno (do sada je bilo opcionalno).Pisane vijesti

Dokumenti