Objava Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Slika /6370/Slika - ostale informacije.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 12/2019 od 1. veljače 2019. godine objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.
Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Pravilnikom se propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika sukladno članku 104. stavak 1. Zakona o trošarinama, sadržaj i prilozi zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.
Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.
 
Informacije o izračunu povrata dijela plaćene trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Članak 104. Zakona o trošarinama - Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona o trošarinama.
Članak 5. stavak 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika - Za izračun iznosa povrata plaćene trošarine primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.
Tečajna lista eura na dan 01.10.2018. objavljena je u Službenom listu Europske unije - OJ C 353, 2.10.2018.
Iznos povrata dijela plaćene trošarine obračunava se po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6071 HRK.
 
Pravilnik sa pripadajućim obrascem možete pronaći na poveznici:
https://carina.gov.hr/pravilnik-o-ostvarivanju-prava-na-povrat-dijela-placene-trosarine-za-dizelsko-gorivo-u-komercijalnom-prijevozu-robe-i-putnika/6361
 
 

Pisane vijesti