Informacije o Prijavama za polaganje stručnog ispita

Sve informacije u svezi Prijave za polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika dostupne su zainteresiranim kandidatima putem web stranica Carinske uprave, odnosno kod tajnice Komisije za polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika, gđe. Sanje Crnković i to na telefon:01/6102461 tj. Fax:01/6155280 ili putem mail-a:sanja.crnkovic@carina.hr

Pisane vijesti