Carinske sportske igre

  

        I ove godine povodom Dana carinske službe RH koji se obilježava 21. rujna, održati će se Carinske sportske igre u vremenskom razdoblju od 14.-17. rujna 2006. godine u hotelskom kompleksu Sol d.d. Umag, a u organizaciji Ministarstva financija, Carinske uprave.

        Na igrama su već tradicionalno zastupljene slijedeće natjecateljske discipline:

 

  • mali nogomet – muška ekipa – 10 učesnika,
  • košarka – muška ekipa – 10 učesnika,
  • odbojka – ženska ekipa – 10 učesnica,
  • šah – mješovito – 3 učesnika/ca,
  • pikado – mješovito – 3 učesnika/ca,
  • kuglanje – mješovito – 3 učesnika/ca,
  • boćanje – mješovito – 3 učesnika/ca ,
  • stolni tenis – mješovito – 3 učesnika/ca,
  •  tenis – mješovito – 3 učesnika/ca i,

        a za koje su utvrđene Opće propozicije.

        Na nivou Carinarnica i Središnjeg ureda izvršene su pripreme u smislu organizacije istih, te će sukladno dostavljenim prijavama ove godine na istima sudjelovati oko 650 natjecatelja kroz sve natjecateljske discipline.

        Slijedom navedenoga, svim prijavljenim natjecateljima želimo uspješno i sretno natjecanje na Carinskim sportskim igrama.

OPĆE PROPOZICIJE CARINSKIH SPORTSKIH IGARA

1. PRIJAVA NATJECATELJA

        Prijave natjecatelja i ekipa po sportskim disciplinama vrše vođe puta na info pultu gdje će preuzeti akreditacije.

2. RASPORED ODIGRAVANJA

        Raspored odigravanja odrediti će se ždrijebom prema planu natjecanja predviđenom za svaku natjecateljsku disciplinu posebno.

        Ždrijeb vodi delegat za određenu natjecateljsku disciplinu u nazočnosti vođa ekipa. Ukoliko je prijavljen veći broj ekipa ili natjecatelja izvršiti će se ždrijeb za prednatjecanje, a pobjednici iz prednatjecanja će se uključiti u 1. krug natjecanja prema planu.

        Po izvršenom ždrijebu povjerenici su dužni dostaviti raspored na info pult radi objave podataka na oglasnoj ploči.

3. IZVJEŠĆIVANJE

        Delegati će o rezultatima izvješćivati info pult sa natjecateljskih terena, a svi će rezultati biti objavljeni na oglasnoj ploči.

4. SPORTSKA OPREMA

        Opremu potrebnu za odvijanje natjecanja, a koja je osigurana od CURH-a, na info pultu će preuzeti delegati za pojedinu natjecateljsku disciplinu. Po završenom natjecanju delegati moraju izvršiti povrat preuzete opreme.

5. ODLIČJA

        Za postignuti uspjeh na natjecanju u pojedinoj natjecateljskoj disciplini dodjeljuju se pokali i medalje i to za prvo, drugo i treće mjesto.

        Carinarnica ukupni pobjednik Carinskih sportskih igara na rok od godinu dana, odnosno do slijedećih Carinskih sportskih igara dobiva prijelazni pokal pobjedničke carinarnice.

6. OPĆA PRAVILA

        U svim športskim disciplinama, ako nije drukčije utvrđeno, vrijede pravila Hrvatskog športskog saveza dotične grane športa osim ukoliko nije drugačije određeno ovim općim propozicijama.

        Ako ekipa ne dođe u određeno vrijeme na sportski dio natjecanja, čeka se 10 minuta, a ako ni tada ekipa ne dođe delegat tu utakmicu registrira u korist suparničke ekipe prema pravilima te športske discipline.

        Ukupni pobjednik carinskih sportskih igara je ona carinarnica koja osvoji najviše bodova.

        Prvo mjesto donosi tri boda, drugo mjesto donosi dva boda, a treće mjesto donosi jedan bod.

        U slučaju jednakog broja osvojenih bodova pobjednik je ona carinarnica koja im više osvojenih prvih mjesta, odnosno kod jednakog broja osvojenih prvih mjesta pobjednik je najviše prvih mjesta, odnosno u slučaju da ima više carinarnica sa jednakom brojem osvojenih prvih mjesta prednost ima ona carinarnica koja ima više osvojenih drugih mjesta, odnosno u slučaju da ima više carinarnica sa jednakom brojem osvojenih drugih mjesta prednost ima ona carinarnica koja ima više osvojenih trećih mjesta.

EKIPNE DISCIPLINE

6.1. MALI NOGOMET

        Natjecanje se odvija u skladu s pravilima Hrvatskog nogometnog saveza za mali nogomet – „futsal“.

        Ždrijebom se formiraju četiri skupine gdje se igra sustavom „svatko sa svakim“. Za pobjedu se dobiva 3 boda, za neriješeni susret 1 bod, a za poraz 0 bodova.

        Prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz pojedinih skupina nastavljaju natjecanje po kup sustavu do pobjednika natjecanja, odnosno osvajača druge i treće pozicije.

        Igra traje 2x20 minuta bruto, a odmor traje 10 minuta.

        U polju nastupa 5 igrača + vratar.

       Dozvoljene su leteće izmjene igrača i vratara tijekom cijelog trajanja igre u prostoru kod središnje linije igračišta (3+3m).

       Ubacivanje (aut) se vrši nogom sa i iza crte. Udaljenost kod izvođenja slobodnih udaraca je 5 metara. Kazneni udarac se izvodi sa 6 metara. Vrataru se ne može namjerno vratiti lopta u ruke. isključenje igrača na dvije minute ili isključenje do kraja utakmice.

        Ako nakon dijela natjecanja po skupinama utakmica završi bez pobjednika izvode se penali i to po 5 udaraca naizmjenično, ako i tada nije poznat pobjednik naizmjenično se izvodi po jedan udarac do pobjede.

        Disciplinske mjere koje izriče sudac su žuti ili crveni karton.

        Ako ekipa ostane sa tri igrača , utakmica se prekida i registrira sa 3:0 za protivničku ekipu ili do tada postignutim rezultatom ukoliko je povoljniji.

6.2. KOŠARKA

        Sve utakmice se igraju prema odredbama Košarkaških pravila Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) izdanih - objavljenih od Hrvatskog košarkaškog saveza.

        Ždrijebom se formiraju četiri skupine gdje se sustavom „svatko sa svakim“. U slučaju više prijavljenih ekipa igra se prednatjecanje. Po dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine nastavljaju natjecanje kup sustavom.

        Ekipa nastupa u polju s 5 igrača. Utakmica traje 2x15 minuta, s 5 minuta odmora u poluvremenu.

        Svaka ekipa može u jednom poluvremenu koristiti po 1 time out u trajanju od 30 sekundi. Lopta se podbacuje na početku utakmice, a dalje se primjenjuje pravilo naizmjeničnog posjeda lopte. Napad traje 24 sekunde, s 3 obrambene sekunde u reketu.

        Igrač može učiniti 5 osobnih grešaka, s tim da za dosuđenu 5. osobnu grešku sudac isključuje igrača iz igre.

        Ako ekipa ostane sa tri igrača , utakmica se prekida i registrira sa 20:0 za protivničku ekipu ili do tada postignutim rezultatom ukoliko je povoljniji.

6.3. ODBOJKA

        Sve utakmice se igraju prema Pravilima igre Međunarodne odbojkaške federacije.

        Ždrijebom se formiraju tri skupine gdje se igra kup sustavom. U slučaju više prijavljenih ekipa igra se prednatjecanje. Tri pobjedničke ekipe u finalnom dijelu igraju sustavom svaki sa svakim nakon čega ekipa sa najviše osvojenih pobjeda postaje pobjednik natjecanja. U slučaju jednakog broja pobjeda odlučuje set razlika.

        Utakmica se igra na dva dobivena seta. Set traje dok jedna ekipa ne osvoji 21 bod, a u slučaju rezultata 21:20 ili 21:21 igra se na dva boda razlike.

        Treći set ili tie-break igra se do 15 bodova, s time da kod izjednačenog rezultata jedna ekipa mora osvojiti 2 boda razlike da bi pobijedila.

        Ekipa nastupa u polju s 6 igračica sa mogućnošću leteće izmjene. Igra se na način da je svaka lopta osvojeni bod, uključujući promjene. Dozvoljeno je loptu preko mreže prebaciti prstima obje ruke, te je također dozvoljeno igrati nogom ili glavom.

6.4. BOĆANJE

        Sve utakmice se igraju prema Pravilima Hrvatskog boćarskog saveza.

        Natjecanje se odvija po kup sustavu, a parovi se određuju ždrijebom. Pobjedničke ekipe iz polufinala boriti će se za 1. mjesto, a poražene ekipe iz polufinala boriti će se za treće mjesto.

        Broj prijavljenih igrača u ekipi je tri, a natječu se u disciplini boćarskih trojki. Pobjednik je ona ekipa koja prva osvoji 15 punata. Trajanje igre je 60 minuta ili 15 postignutih punata. Ako u regularnom vremenu utakmica završi neriješeno ekipe određuju po jednog igrača sa po jednom boćom koji izvodi bližanje. Ekipa koja je bolje bližala je pobjednik utakmice.

        Bulin baca ekipa koja ga dobije ždrijebanjem. Ako ga ne ubaci u određeni prostor u 2 bacanja, baca ga protivnička ekipa jedanput, ako ga ni druga ekipa ne ubaci, sudac ga stavlja rukom na sredinu određenog prostora. Kod prijestupa bilo kojeg igrača, sudac mora sve boće vratiti na prvobitan položaj. Prijestup je kada stojeća noga igrača prijeđe zacrtanu liniju.

        Punte dobija ona ekipa čije su boće bliže bulinu. Punat ne vrijedi ako je boća udarila u zid igrališta ili se vratila od gumene ograde na kraju igrališta. Punat mjeri ona ekipa koja oduzima punat, a ako se ekipe ne dogovore čiji je punat, konačnu odluku donosi sudac. Sudac mora mjeriti punat kada to od njega zatraži bilo koja ekipa.

POJEDINAČNE DISCIPLINE

6.5. PIKADO

        Sve utakmice se igraju prema pravilima Hrvatskog pikado saveza.

       Natjecanje se odvija po kup sustavu u mješovitoj konkurenciji, a parovi se određuju ždrijebom.

        Linija bacanja je od ploče udaljena 2,37 m, a visina centra mete je 1,73 m. Eventualne korekcije udaljenosti mete moraju se obaviti prije početka susreta. Žalbe uložene poslije se ne uvažavaju. Dimenzije prostora za igru su 1,20x3,75 m i u njemu se za vrijeme igre smije nalaziti samo igrač kojega se ne smije ometati za vrijeme bacanja.

        Igra se u sustavu „tko više“. Naizmjenično se bacaju se serije po tri strelice, a ukupno svaki igrač baca pet serija. Svi se susreti igraju na dva dobivena seta. Ukoliko se igrač ne pojavi na liniji za bacanje u roku od 3 minute od poziva gubi susret rezultatom 2:0.

        Sve strelice bačene u smjeru aparata smatraju se odigranim neovisno o tome da li su bodovi na aparatu registrirani ili ne. Nakon izbačene sve tri strelice igrač ima obvezu pripremiti aparat za bacanje protivničkom igraču.

        Prvo bacanje se određuje bacanjem strelice po principu tko bliže centru. Na isti način se određuje prvo bacanje u trećem setu.

6.6. KUGLANJE

        Natjecanje se igra po pravilima Hrvatskog kuglačkog saveza.

        Svaki igrač baca 30 hitaca (15+15) tj. 15 pune, 15 čišćenja + 5 hitaca zagrijavanja.

        Ekipe mogu biti i mješovite (muški, žene).

        U slučaju istog broja srušenih čunjeva bolje plasiran je onaj natjecatelj koji ima bolje čišćenje ili manji broj zabačenih hitaca.

6.7. STOLNI TENIS

        Natjecanje se igra po pravilima Hrvatskog stolno-teniskog saveza.

        Natjecanje se odvija po kup sustavu u mješovitoj konkurenciji, a parove izvlači organizator ždrijebom.

        Igra se u pojedinačnoj konkurenciji na dva dobivena seta.

        Sve rekvizite osim sportske odjeće, obuće i reketa osigurava organizator.

6.8. TENIS

        Natjecanje se igra po pravilima Hrvatskog teniskog saveza.

        Natjecanje se odvija po kup sustavu u mješovitoj konkurenciji, a parove izvlači organizator ždrijebom.

        Igra se u pojedinačnoj konkurenciji na dva dobivena seta.

        Sve rekvizite osim sportske odjeće, obuće i reketa osigurava organizator.Pisane vijesti