Obavijest o promjeni broja posebnog računa Carinske uprave za uplatu naknade za polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika

Poseban račun Carinske uprave, otvoren kod Hrvatske poštanske banke, broj 2390001-1500001908 je zatvoren.

 

            Izvješćuju se svi uplatitelji koji su prije zatvaranja uplaćivali svoju obvezu na naprijed navedeni posebni račun da naknadu za troškove polaganja stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika, sukladno članku 16. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (NNRH, broj 92/04) izvršavaju ubuduće na slijedeći račun:

O       1001005 – 1863000160

O       s pozivom na broj 63 – 9750 – 20165 – matični broj uplatitelja

 

uz naznaku „Naknada za polaganje stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike“ sa imenom i prezimenom kandidata

Pisane vijesti